Požadavky odrůd na klima a půdu

Požadavky odrůd na klima jsou určeny jednak mrazuvzdorností, jednak nároky na teplo během vegetace. (Odolnost vůči mrazu jako charakteristická odrůdová vlastnost je popisována podrobněji v kapitole „Odolnost proti mrazu“). Každá […]

Zrání plodů

Pravidelnost (rovnoměrnost) dozrávání. Zrání plodů na jednom stromě není stejné – některé plody dozrávají dříve, jiné později. V případě, že rozdíly v době zrání jednotlivých plodů jsou příliš velké, je […]

Délka vegetačního období

Je dána jejím začátkem (tj. rašením) a koncem (tj. opadem listů). Vyjadřuje se počtem dnů od začátku rašení listových nebo květních pupenů do začátku opadu listů. PIENIAZEK (1965) doporučuje hodnotit […]

Konec vegetačního období

Někteří pomologové doporučují hodnotit tento znak, neboť neexistuje žádný vztah mezi začátkem vegetačního období (rašení) a jejím ukončením (PAŠKEVIČ 1933, REJMAN – ZALIWSKI a kol. 1956, VONDRÁČEK 1961). Odrůdy s […]

Doba květu

Doba květu je považována za velmi charakteristický odrůdový znak, který je velmi málo proměnlivý (DOMMERQUES a kol. 1955). Začátek květu závisí na průběhu jarních teplot. Proto je začátek květu v […]

Doba rašení

Začátek rašení lze prakticky považovat za začátek vegetace. Na vyrašení mají rozhodující vliv průměrné denní teploty. Jabloně začínají rašit, pohybují-li se průměrné teploty kolem 10 °C. Obvykle dříve raší pupeny […]