Worcesterská parména

Synonyma a cizí názvy: Worcester Pearmain. Původ: Pochází z Anglie, kde vznikla ve Worcesteru v r. 1893 jako semenáč odrůdy Devonshire Quarrenden. Rozšíření: U nás se pěstuje ojediněle v zahrádkách. […]

Merton Worcester

Původ: Pochází z Anglie, kde byla vypěstována (v John Innes Institut) křížením odrůd Coxova reneta x Worcesterská parména. Množí se od r. 1948. Rozšíření: U nás se zkouší. Znaky a […]