Kalvil bílý zimní

Synonyma a cizí názvy: Weisser Winterkalvil, Calville Blanc d’hiver. Původ: Odrůda neznámého původu, pěstovaná od pradávna zejména ve Francii a v Německu. Rozšíření: Dnes se u nás pěstuje ojediněle v […]

Elisonovo oranžové

Synonyma a cizí názvy: Ellison’s Orange. Původ: Pochází z Anglie, kde bylo vyšlechtěno z křížení Coxova reneta x Kalvil bílý zimní. Rozšíření: Do praxe bylo zavedeno v r. 1911. U nás se pěstuje […]

Aderslebenský kalvil

Synonyma a cizí názvy: Adersleber Kalvill, Calvill d’Adersleben. Původ: Pochází z Německa, kde vznikl v r. 1865 z křížení Kalvilu bílého zimního x Gráfštýnského. Rozšíření: U nás je málo rozšířený, byl pěstován v zákrskových […]