Charakteristika jakostních tříd

Výběr: Plody vybraných odrůd uvedených v tab. 3 (ostatní odrůdy mohou být zařazeny jen do I. jakostní třídy) musejí být vyrovnaného tvaru, vybarvení a stupně zralosti a velikosti charakteristické pro danou odrůdu s nepoškozenou stopkou, prosté jakékoliv vady. Plody v obalu musejí být odrůdově jednotné a velikostí vyrovnané (v témže obalu nesmějí přesahovat rozdíl mezi největším a nejmenším plodem odrůd v tabulce. Dovolené odchylky mohou činit nejvýše 5 % ve vzhledu, 5 % ve vlastnostech stanovených pro I. jakost a nejvýše 5 % ve váze plodů stanovené pro I. jakost.

I. jakost: Sem řadíme plody i s lehce poškozenou stopkou, s lehkou tvarovou odchylkou, s menší odchylkou ve vybarvení a s takovými vadami slupky, které nepoškozují dužninu ani celkový vzhled a nesnižují skladovatelnost. Poškození podlouhlého tvaru nesmí přesahovat délku 2 cm, celková plocha jiných poškození na jednom plodu nesmí být větší než 1 cm2, s výjimkou strupovitosti, která nesmí poškozovat větší plochu než 1/4 cm2. Plody musejí být uloženy v odrůdově jednotném obalu a musejí mít minimální příčný průměr uvedený u vybraných odrůd v tab. 3. a u ostatních odrůd nejméně 55 mm (s výjimkou odrůdy Panenské, u níž se povoluje příčný průměr nejméně 45 mm). Dovolené odchylky mohou činit nejvýše 10 % ve vzhledu a vlastnostech plodů stanovených pro II. jakost (z toho nejvýše 5% váhy plodů se zaschlou červivostí); dále nejvýše 10 % plodů stanovených pro II. jakost. Úhrn všech odchylek nemůže být vyšší než 15 %.

 

Tab. 3

Seznam odrůd jablek, zařazených do výběru

Odrůda (popř. synonyma uvedená v závorce)

Nejmenší příčný průměr (mm)

Výběr

I. Jakost

 

Aivania (dovoz)

60

55

Berlepschova reneta

60

55

Bláhova oranžová reneta

60

55

Boskoopské červené

65

60

Breuhahnovo

60

55

Clivia

60

55

Coxova reneta a její barevné mutace

55

50

Čestecké lahůdkové

60

55

Delicious červený (Red Delicious) a jeho mutace

60

55

Delicious zlatý (Golden Delicious) a jeho mutace

60

55

Dukát

60

55

Goldspur

60

55

Idared

60

55

James Grieve a jeho červené mutace

60

55

Jonadel

60

55

Jonathan a Jonared

60

55

Kalterer (dovoz)

60

55

Kiddʼs Orange Red

60

55

Lord Lambourne

60

55

Matčino

60

55

McIntosh a jeho červená forma (Red)

60

55

Oldenburgovo

60

55

Ontario

65

60

Parména zlatá zimní

60

55

Rome Beauty (Římské, Morgenduft)

65

60

Solivarské ušlechtilé

60

55

Spartan

60

55

Stark Red Spur

60

55

Starking a jeho mutace

60

55

Starkrimson

60

55

Stayman Winesap

60

55

Staymared

60

55

Zvonkové

60

55

 

 

II. jakost: Plody i s poškozenou stopkou nebo bez stopky a s takovými vadami slupky, které nepoškozují dužninu ani celkový vzhled a nesnižují skladovatelnost. Poškození podlouhlého tvaru nesmí přesahovat délku 4 cm a celková plocha jiných poškození na jednom plodu nesmí být větší než 2 cm2, s výjimkou strupovitosti, která nesmí poškozovat větší plochu než 1 cm2. Plody musejí být uloženy v odrůdově jednotném obalu a nesmí mít příčný průměr menší než 45 mm, s výjimkou odrůd Coxova reneta a Panenské, pro které se povoluje příčný průměr nejméně 40 mm. Dovolené odchylky mohou činit nejvýše 10 % váhy plodů neodpovídajících stanoveným požadavkům, avšak spotřeby schopných (zejména bez hlubokých otlačení, nezahojených poranění a bez strupovitosti pokrývající více než 1/5 celkového povrchu plodu), a nejvýše 10 % váhy plodů se zaschlou červivostí. V obalu může být nejvýše 5 % váhy plodů cizích odrůd (Tab. 3).

Vhodnost pro dopravu má velký význam při převozu a překládání jablek. Přepravou nesmějí jablka utrpět na svém vzhledu ani jakosti. Vhodnost pro dopravu závisí na stupni vyzrálosti plodů, konzistenci dužniny, tloušťce a pevnosti i na barvě slupky. Vyzráváním plodů se možnost dopravy snižuje.

Letní a podzimní odrůdy mají zpravidla řidší konzistenci dužniny a většinou hůře snášejí dopravu než odrůdy zimní s pevnou dužninou (např. Idared).

Důležitým činitelem při přepravě jablek je jakost a barva slupky. Odrůdy se žlutou slupkou mají zpravidla slupku jemnější a každá otlačenina je na nich patrnější než u odrůd s červenou slupkou. Otlačením slupky se ztrácí vzhled plodu. Proto odrůdy se žlutou slupkou vyžadují pečlivé balení. Z toho důvodu dává trh přednost odrůdám červeným, u nichž dužnina pod otlačeninami snadno korkovatí,aniž by se plody kazily (Starkrimson Delicious) a aniž by se zhoršoval jejich vzhled.

Přepravovat se mají jablka jen na dobře pérovaných vozech, jinak je třeba podkládat obaly s přepravovanými jablky pružnými materiály, např. vrstvou slámy apod.

Za mrazu se nemají jablka přepravovat vůbec. Vyskladňují-li se jablka z chladíren, má být přechod na venkovní teplotu pozvolný.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *