Vnější znaky plodů

Vzhled plodů

Obchod dnes vyžaduje odrůdy s pěkně vybarvenými plody, nejlépe celočervenými, i když výjimečně i žlutoplodé odrůdy (např. Golden Delicious) jsou obchodně lákavé. O celkovém vzhledu plodu rozhoduje však nejen barva […]

Vnější znaky plodů

Lenticely

Lenticely jsou u některých odrůd často charakteristickým znakem. Jejich hustota je větší směrem ke kališní jamce. Jsou různé velikosti a jsou tvořeny zkorkovatělými buňkami (na omak jsou drsné). VÁVRA (1955) […]

Slupka

Tloušťka slupky podle PAŠKEVIČE (1933) závisí na mocnosti epidermální vrstvy a na tloušťce kutikuly. Kutikula podle některých pozorování bývá 12 – 15 µm mocná, avšak někteří autoři uvádějí mezi jednotlivými […]

Délka stopky

Plody, které se vyvíjejí z centrálního květu, mají stopku kratší a silnější než ostatní (TAYLOR 1946, VÁVRA 1955). KRÜMMEL a kol. (1956) uvádějí, že absolutní délka stopky a současně i […]

Stopka

Znaky stopky mohou být značně proměnlivé. Tvar, délka i tloušťka stopky jsou ovlivňovány polohou plodů na stromě, a proto je třeba daný znak hodnotit podle toho, jak je rozšířen u […]

Stopečná jamka

Obvykle se u jamky hodnotí šířka, hloubka, tvar a stupeň rzivosti. TAYLOR (1946) považuje za nejdůležitější hloubku jamky a přítomnost nebo nepřítomnost rzivosti. ZIELINSKI (1955) doporučuje hodnotit u stopečné jamky […]

Kalich

Kalich se skládá z pěti kališních lístků (uštů), z podkališní jamky, podkališní rourky a ze zbytků prašníků. U některých botanických druhů jabloní ušty opadávají a tato část plodu zarůstá úplně […]

Kališní jamka

Odrůdově je charakteristická především hloubka a šířka kališní jamky a větší nebo menší žebernatost jejich stěn. U některých (často drobnoplodých) odrůd jabloní (Ananasová reneta) jamka kališní chybí (kalich je posazen […]