Stopka

Znaky stopky mohou být značně proměnlivé. Tvar, délka i tloušťka stopky jsou ovlivňovány polohou plodů na stromě, a proto je třeba daný znak hodnotit podle toho, jak je rozšířen u většiny plodů.
Stopka plodu je podle PAŠKEVIČE (1933) svými rozměry i charakterem totožná s květní stopkou (v době květu), avšak během vegetační doby může zesílit, stát se tvrdší, pružnější, změnit odstín barvy, ztratit ochmýření apod. Autor doporučuje hodnotit její délku, tloušťku a stupeň pružnosti.
Někteří pomologové hodnotí i barvu stopky. Barva stopky může mít různé odstíny, a to od zelené až do hnědé (VÁVRA 1955, REJMAN – ZALIWSKI a kol. 1956)-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *