Vzhled plodů

Obchod dnes vyžaduje odrůdy s pěkně vybarvenými plody, nejlépe celočervenými, i když výjimečně i žlutoplodé odrůdy (např. Golden Delicious) jsou obchodně lákavé. O celkovém vzhledu plodu rozhoduje však nejen barva slupky, ale i velikost plodů, jejich tvar a vyrovnanost. Tržní odrůdy se u nás třídí do výběrové, I. a II. jakosti podle čs. státní normy (ČSN 463010 – 1971).
Celkový vzhled plodu bývá hodnocen podle líbivosti. Např. KOHOUT (1960a) hodnotí celkový vzhled stupnicí 1 – 5 (1 – vzhled nejhorší, 5 – nejlepší); zvlášť hodnotí vyrovnanost a líbivost tvaru. Podle vzhledu (tj. velikosti, tvaru, vybarvení i vyrovnanosti) rozlišujeme plody: 1. zcela nevyhovující (velmi malé do 40 g); 2. nevyhovující (malé do 70 g); 3. méně vyhovující (nikoliv lákavé, např. Ontario); 4. vyhovující, lákavé (např. Coxova reneta, Kidd’s Orange); 5. obzvlášť vyhovující, velmi lákavé (Starkrimson Delicious).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *