Lenticely

Lenticely jsou u některých odrůd často charakteristickým znakem. Jejich hustota je větší směrem ke kališní jamce. Jsou různé velikosti a jsou tvořeny zkorkovatělými buňkami (na omak jsou drsné). VÁVRA (1955) rozeznává ještě světlejší „průsvitné tečky“ a PAŠKEVIČ (1933) „podkožní tečky“. „Průsvitné“ („podkožní“) tečky jsou prázdné prostory pod průduchy, které jsou vyplněny vzduchem, takže mají barvu bílou nebo světlou. Jsou rozeznatelné i v nejtmavší červené barvě (Bernské růžové). Horní („rzivé“) „tečky“ jsou na povrchu slupky nebo nad „tečkami“ průduchovými. Mají barvu tmavou a jsou menší než „podkožní tečky“. Jsou obklopeny aureolou (dvorcem) jiné barvy (Krasokvět žlutý). U některých odrůd „tečky“ přecházejí až do duhových skvrn, které bývají načervenalé na žlutém podkladě nebo žluté na červeném podkladě.
Barva aureoly (dvorce) se během vybarvování plodů u mnohých odrůd mění. Na začátku vybarvování může být ještě zelená a tmavší než základní barva, ale postupným dozráváním může zmizet anebo být světlejší. KRÜMMEL a kol (1956) určují proto barvu dvorce ve stavu konzumní zralosti, a to zvlášť pro základní a zvlášť pro krycí barvu slupky. U lenticel bývají hodnoceny znaky: velikost, hustota, souměrnost, tvar, barva, uspořádání a zřetelnost. Vzhledem ke značné proměnlivosti pokládáme za účelné hodnotit jen jejich velikost, hustotu a velikost zbarvení dvorců.
Velikost a hustota lenticel. Podle velikosti rozlišujeme lenticely malé, střední a velké. Podle hustoty rozeznáváme lenticely řídké, středně husté a husté. Malé, velmi řídké lenticely má např. Ontario a Gdanský hranáč, malé a středně husté až husté Croncelské, malé až středně velké a řídké James Grieve, velké, nápadné a středně husté má Hvězdnatá reneta.
Velikost a zbarvení aureol. Jestliže se dvorce vyskytují na plodech, jsou buď střední velikosti (do 1,5 mm), nebo velké (nad 1,6 mm). Podle zbarvení mohou být: 1. na základní i krycí barvě světlejší než okolí (Oldenburg); 2. na základní barvě světlejší, ale na krycí barvě tmavší než okolí (Krasokvět žlutý); 3. na základní barvě tmavší, ale na krycí barvě světlejší než okolí; 4. na základní i na krycí barvě tmavší naž okolí (Lunovské).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *