Požadavky odrůd na klima a půdu

Požadavky odrůd na klima jsou určeny jednak mrazuvzdorností, jednak nároky na teplo během vegetace. (Odolnost vůči mrazu jako charakteristická odrůdová vlastnost je popisována podrobněji v kapitole „Odolnost proti mrazu“).
Každá odrůda má určité požadavky na průměrnou teplotu během vegetačního období (PAŠKEVIČ 1933). REJMAN – ZALIWSKI a kol (1956) považují tyto požadavky za charakteristické a stálé odrůdové vlastnosti. Odrůdám náročnějším na teplo se nedaří v oblastech s chladnějším vegetačním obdobím.
PAŠKEVIČ (1933) uvádí, že odrůdy jabloní mají různé požadavky nejen na chemické složení půd a na zásobu živin, ale rovněž i na vlhkost, propustnost, vodní kapacitu a areaci půd. Rozeznává odrdůdy, které jsou na půdu nenáročné (Cellini, Borovinka) a náročné (Parména zlatá zimní a Kalvil bílý zimní). Dále uvádí, že se některým odrůdám daří lépe na vlhčích půdách (Ribstonské, Grávštýnské, Londýnské), a naopak některé odrůdy lépe snášejí půdy suché (Boikovo, Cellini).
VACHMISTROV (1967) uvádí, že jednotlivé odrůdy se od sebe liší ve schopnosti přijímat z půdy jednotlivé živiny. Určitý obsah některé živiny v půdě může být pro jednu odrůdu dostatečný, zatímco jiná odrůda ve stejné půdě trpí nedostatkem.
REJMAN – ZALIWSKI a kol. (1956) sice připouštějí, že jednotlivé odrůdy mají různé poždavky na půdu, ale přesto se téměř všem odrůdám jabloní daří v půdách hlubokých, propustných a úrodných. Úrodnost půdy může být zlepšena správným hnojením a agrotechnickými zásahy, takže i náročnějším odrůdám se může dařit v horších půdách. Vzhledem k tomu, že však pěstujeme jabloně na podnožích, jde především o různé nároky používaných podnoží na půdní podmínky.
Podle REJMANA – ZALIWSKÉHO a kol. (1956) rozlišujeme odrůdy, které mají různé nároky na průměrnou teplotu během vegetační doby: 1. velmi nízké (13,5 °C) – Průsvitné žluté, Antonovka; 2. nízké (14 °C) – Wealthy; 3. střední (14,5 °C) Blenheimská reneta, Boskoopské; 4. vyšší (15 °C) Jonathan, McIntosh; 5. vysoké (15,5 °C) Starking Delicious, Strýmka; 6. velmi vysoké (16 °C) Golden Delicious, Starkrimson Delicious.
Na slaběji rostoucích podnožích lze na vhodných stanovištích s vhodnými půdními podmínkami při správné agrotechnice s úspěchem pěstovat i odrůdy náročné (Golden Delicious) i v oblastech s méně příznivými teplotními podmínkami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *