Požadavky odrůd na klima a půdu

Požadavky odrůd na klima jsou určeny jednak mrazuvzdorností, jednak nároky na teplo během vegetace. (Odolnost vůči mrazu jako charakteristická odrůdová vlastnost je popisována podrobněji v kapitole „Odolnost proti mrazu“). Každá […]