Doba vegetace

Mezi jednotlivými odrůdami byly zjištěny rozdíly v počátku rašení pupenů (listových i květních), v době květu, opadu plůdků (červnovém opadu), ukončení růstu, zrání plodů (stromové zralosti), změny barvy listů a […]

Plodnost

Plodnost (úrodnost) je ovlivněna podnebím, stanovištěm, agrotechnikou, hnojením, podnoží apod. Pro hodnocení úrodnosti se mají odrůdy štěpovat na jednoleté podnože, nejlépe vegetativně rozmnožované. LORD (1967) na základě PRESTONOVÝCH výsledků uvádí, […]

Schopnost rozvětvování a odrůstání

Charakter a schopnost rozvětvování jsou z hlediska hospodářského považovány za velmi důležité odrůdově charakteristické znaky (VENJAMINOV 1953, VÁVRA 1955, REJMAN – ZALIWSKI a kol. 1956, STRAKA 1962, LESJUK 1965). Očkovanci […]

Koruna

U korun se nejčastěji sleduje jejich tvar, hustota a charakter větvení (VENJAMINOV 1953, VÁVRA 1955). KRÜMMEL a kol. (1956) uvádějí, že typickou přirozenou korunu lze nalézt jen u neřezaných volně […]

Intenzita růstu

Posuzování absolutního růstu lze provádět jen u stromů pravokořenných. Prakticky však stačí znalost relativního růstu, získaná pozorováním stejně starých stromů různých odrůd na stejné podnoži, ovšem za předpokladu, že tato […]