Doba květu

Doba květu je považována za velmi charakteristický odrůdový znak, který je velmi málo proměnlivý (DOMMERQUES a kol. 1955). Začátek květu závisí na průběhu jarních teplot. Proto je začátek květu v různých klimatických oblastech a rovněž v jednotlivých létech odlišný. Pořadí začátku květu u jednotlivých odrůd zůstává však zhruba zachováno. Údaje o době květu je nutno shromažďovat na základě víceletého pozorování. CHITTENDEN (cit. PAŠKEVIČ 1933) seřadil odrůdy za sebou podle počtu dnů průměrného začátku doby květu po odrůdě nejraněji kvetoucí. Rozpětí mezi nejraněji a nejpozději kvetoucí odrůdou bylo 20 dnů. Počátek hlavního květu zaznamenává, když rozkvetlo asi 25% květů, a konec hlavního květu, když odkvetlo 75 % květů (KOHOUT 1960a).
Doba květu má význam při opylování. V produkčních výsadbách by měly být vedle sebe vysázeny odrůdy kvetoucí ve stejnou dobu.
Dobu rašení listových a květních pupenů a dobu květu sledujeme po dobu 5 let od začátku plodnosti. Pro každou odrůdu zjišťujeme každoročně rozdíl ve dnech (+ nebo –) od začátku rašení Wagenerova. Z těchto rozdílů se vypočítávají průměrné hodnoty (kladné, tj. odrůdy rašící nebo kvetoucí později než Wagenerovo, popř. záporné, tj. rašící nebo kvetoucí raněji než Wagenerovo). Abychom mohli zařadit různé odrůdy na odlišných stanovištích do stejných skupin, vycházíme ze vztahu doby rašení (kvetení) odrůd Wagenerovo a Starking Delicious. Wagenerovo považujeme za hraniční odrůdu mezi skupinou raně a středně raně rašících (kvetoucích) odrůd a zařazujeme ji již do skupiny středně raně rašících (kvetoucích). Odrůdu Starking Delicious volíme jako hraniční odrůdu mezi skupinou středně pozdně a pozdně rašících (kvetoucích) odrůd a zařazujeme ji ještě do skupiny středně pozdně rašících (kvetoucích) odrůd. Průměrný (pětiletý) rozdíl mezi dobou rašení (květu odrůd Wagenerovo a Starking Delicious vyjádřený ve dnech dělíme dvěma a získáme základní časovou délku jedné skupiny. Podle doby rašení rozlišujeme odrůdy: 1. velmi raně rašící (kvetoucí), 2. raně rašící (kvetoucí), 3. středně raně rašící (kvetoucí) – Wagenerovo, 4. středně pozdně rašící (kvetoucí) – Starking Delicious, 5. pozdně rašící (kvetoucí), 6. velmi pozdně rašící (kvetoucí) v rozmezí 14 dnů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *