Doba květu

Doba květu je považována za velmi charakteristický odrůdový znak, který je velmi málo proměnlivý (DOMMERQUES a kol. 1955). Začátek květu závisí na průběhu jarních teplot. Proto je začátek květu v […]