Apples

Ostatní pěstitelské vlastnosti

Vhodné tvary a podnože. KRÜMMEL a kol. (1956) vždy v popisech uvádějí vhodné tvary, podnože, popř. mezikmeny. Některé odrůdy nesnášejí hluboký řez, jiné vyžadují řez kratší nebo delší.
U jednotlivých odrůd je nutné znát jejich afinitu se základními podnožemi a jejich růst i plodnost na těchto podnožích. Například na podnožích Malus prunifolia a Malus baccata některé odrůdy rostou dobře, jiné rostou slaběji a některé vykazují velmi špatnou afinitu (PAŠKEVIČ 1933). Málo úrodné, silně rostoucí odrůdy se hodí pouze na slabě rostoucí podnože. Naopak na silně zakrslých podnožích některé odrůdy plodí velmi silně, příliš se vyčerpávají a dochází k předčasnému stárnutí stromů.
Požadavky na podnože lze odhadnout již podle intenzity růstu odrůdy.
Vhodnost pro přísné tvary. Již podle intenzity růstu, rozvětvování, obrůstání a charakteru plodnosti lze usuzovat, pro které tvary se odrůda hodí. Rozlišujeme odrůdy pro přísné tvary: 1. nevhodné, 2. málo vhodné, 3. středně vhodné, 4. velmi vhodné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *