Hodnocení plodových znaků

U většiny plodových znaků existuje značná proměnlivost. Pro objektivnější zhodnocení plodových znaků je nutný vzorek, který by dostatečně reprezentoval danou odrůdu. LOEWEL a kol. (1957) si pro hodnocení plodových znaků připravily vzorek tak, že celkovou sklizeň plodů každé zkoumané odrůdy roztřídili na třídičce na 8 velikostních tříd a z nejpočetnější třídy náhodně vybrali 50 zdravých nezávadných plodů.

Podle KRÜMMELA a kol. (1956) mají plody pro určování pocházet z dobře hnojených a ošetřovaných stromů. První plody z mladých stromů a vybrané plody s nadprůměrnou velikosti jsou nevhodné. K určování má být minimálně 10 plodů.

Pro přesné podchycení odrůdových znaků je nutné provádět hodnocení plodů po více let. Bohužel žádný autor neuvádí minimální dobu, která je pro hodnocení nutná.

Při našem hodnocení plodů vylučujeme stromy, které mají násady plodů příliš malé nebo nadprůměrné, což by zkreslilo výsledky. Plodové znaky hodnotíme po tři roky. Veškeré plody seroztřídí do velikostních skupin po 0,5 cm podle průměru. Pro hodnocení se použije 50 plodů nejfrekventovanější skupiny (popř. dvou nejfrekventovanějších skupin), z nichž se před tím vyloučí plody poškozené, zdeformované a netypicky zbarvené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *