Wealthy

Synonyma a cizí názvy: Žádné nemá.

Původ: USA, kde bylo vyšlechtěno P. M. GIDEONEM, Excelsior (Minnesotta) jako semenáč odrůdy Chery Crab v roce 1869.
Rozšíření: Je rozšířena zejména v USA, pěstuje se téměř ve všech státech Evropy. U nás byla nejvíce vysazována po 1. světové válce a svoje místo v sortimentu si udržuje i dnes, zejména v některých podhorských oblastech.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou vznosně kulovité, poměrně malé, s převislým obrostem, dosti husté. Větve jsou nasazovány ve velmi ostrém úhlu a mladé stromy mají habitus úzce pyramidální.
Růst: Zpočátku silnější, později slábne, až nakonec rostou stromy jen velmi slabě a vyžadují zmlazení. Ve školce roste velmi rovně, silně, tvoří jen málo obrostu, a protože je i mrazuvzdorné ve kmenech, bylo používáno jako kmenotvorná odrůda. Na závadu byly poněkud slabé kmínky.
Výhony: Středně dlouhé až delší, terminální výhony zcela rovné, boční výhony slabé, silně zakřivené, tvarově středně kolénkovité. Internodia středně dlouhá, nepravidelná. Barva výhonu je tmavě načervenale hnědá (čokoládově hnědá), mírně nafialovělá, vrchol výhonu je plstnatý, ostatní část jen málo ojíněná. Lenticely jsou velké, protáhlé, světle hnědé, středně husté, v základní barvě velmi nápadné. Pupeny jsou menší, oble zakončené, přitisklé, šedě plstnaté, sedící na krátkých, malých a ostrých patkách, střední žebro je dobře vystouplé. Květní pupeny jsou široce oválné, tupě zakončené, okraje šupin plstnaté, barvy načervenalé. Dvouleté dřevo je červenavě hnědé, lenticely vystouplé, výrazné, velmi znatelné.
Listy: Středně velké, okrouhle eliptičné, tvarově vyrovnané, méně symetrické, s krátkou, ostřejší špičkou, tmavě zelené, mdle lesklé, naspodu nepatrně ochmýřené. Okraj čepele je nepravidelně mělce vroubkovaný, plocha čepele je zvlněná, podélné prohnutí jen nepatrné, špička ostrá, ke straně zahnutá. Řapík je nasazen v dosti ostrém úhlu a teprve střední nerv se nepatrně odklání; je středně silný až slabší, delší, u báze málo ztlustlý a načervenalý, téměř lysý. Palisty jsou úzké, štětinkovité.
Květy: Středně velké, široce miskovité. Korunní plátky jsou bílé, jen slabě narůžovělé, vejčité, málo lžičkovitě prohnuté, s okrajem zvlněným, vzájemně se téměř nedotýkající. Poupata po 5 – 6 v květenství, slabě růžová, bělavě žilkovaná, kulatá, na delších stopkách. Kališní ušty krátce zašpičatělé, mírně nazpět ohnuté. Blizny v úrovni prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdě. Vhodní opylovači: Croncelské, Golden Delicious, Hájkova muškátová reneta, James Grieve, Jonathan, Malinové holovouské, McIntosh, Oldenburgovo, Ontario, Parména zlatá zimní, Red Delicous, Wagenerovo. Neopyluje se pylem Matčina.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý až ploše kulovitý, nejširší uprostřed plodu, bez žeber, pravidelně zaoblený, ke kalichu jen nepatrně sbíhavý, příčný obrys je pravidelný, kruhovitý, podélný souměrný anebo jen nepatrně nesouměrný, tvarově velmi vyrovnaný až zcela vyrovnaný.
Velikost: Střední až menší, specificky lehké plody jsou ve velikosti středně vyrovnané.
Slupka: Hladká, lesklá, v době zralosti polomastná, tenká, ale pevná. Základní barva je zelenožlutá, později žlutá, karmínově červeně tečkovaná s tmavšími delšími pruhy. Pruhování kontrastuje se žlutou základní barvou a je pro odrůdu charakteristické. Plody jsou ojíněné. Lenticely malé, světle rzivé, rozšířené po celém plodu, v červené barvě bíle lemované, velmi nápadné. Červená barva u původní odrůdy kryje 1/3 – 1/2 plodu.
Stopka: Středně dlouhá až delší, tenká, pružná, červeně hnědá, lehce plstnatá, rovná nebo často k jedné straně zahnutá, úroveň jamky přesahující. Stopečná jamka je hluboká, široká, pravidelně nálevkovitá, v dolní části mírně rzivá.
Kalich: Zavřený, malý. Ušty širší, na bázi zelenavě plstnaté, vzpřímené, špičky mírně nazpět ohnuté. Kališní jamka je užší a hlubší až hluboká, pravidelně vykroužená, hladká, čistá nebo jen nepatrně šedavě plstnatá kolem ušt.
Dužnina: Nažloutle bílá, pod slupkou narůžovělá, jemná, velmi šťavnatá. Po rozkrojení slaběji hnědne. Chuť je sladce navinulá, s malinovým arómatem, velmi dobrá, chutí připomínající Malinové holovouské.
Jádřinec: Větší, široce cibulovitý, dutoosý. Pouzdra prostorná, široká, pootevřená do osní dutiny, stěny pouzder nazelenalé, téměř hladké, lesklé. Semena větší, tmavě hnědá, dobře vyvinutá.
Doba zrání: Sklízí se v polovině září. Optimální dobu stromové zralosti je nutno pečlivě sledovat. Jestliže se opozdíme jen o několik dnů, plody najednou opadají. Konzumní zralosti dosahuje začátkem října, vydrží do vánoc, ale později již ztrácí chuť. Z vyšších poloh vydrží ovoce běžně do konce prosince. Nejlepší chuť mají plody v listopadu.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodí dosti raně – podle podnože, a to již ve 3. – 6. roce po výsadbě, zpočátku plodí pravidelně, později má sklon ke střídavé plodnosti. Celkově je odrůdou plodnou. Plody nasazuje po 1 – 2 velmi pravidelně po celé koruně stromu.

Vhodné tvary a podnože

Polokmen pěstujeme na semenáči, čtvrtkmen rovněž na semenáči nebo podnožích M 11, A2, popřípadě M 1, zákrsek na M 1, 2, 4, vřetenovitý zákrsek na M 9, jen do velmi úrodných půd, jinak stromky přestávají brzy růst a stárnou. Hodí se do pásových výsadeb, méně vhodná je do ovocných stěn s přísně tvarovanými palmetami, kde je na závadu počáteční kolmý růst výhonů při tvarování.

Nároky na prostředí

Wealthy lze pěstovat v I. – III. zóně, nemá zvláštní nároky, dá se pěstovat i v okrajových jabloňářských oblastech, avšak vyžaduje chráněné polohy před větrem, protože plody snadno opadávají. Wealthy se doplňuje s odrůdou James Grieve. Tam, kde již nemůžeme vysazovat choulostivější James Grieve, sázíme mrazuvzdorné Wealthy. V suchých a teplých polohách sice Wealthy dobře plodí a plody se výborně vybarvují, ale padají.

Odolnost

Proti strupovitosti je středně odolné, proti padlí je odolné. Proti mrazům je ve dřevě velmi otužilé a snese srovnání s Antonovkou.

Schopnost k přepravě

V době sklizně jsou nedozrálé plody středně odolné proti otlačení, v pozdější době jsou však při manipulaci choulostivé.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Velkou výhodou je vysoká mrazuvzdornost, která umožňuje pěstování této odrůdy i v drsnějších podmínkách, odolnost proti padlí i strupovitosti, vybarvení, zejména u barevných mutací, chuť plodů a celková úrodnost.
Nedostatky: Silný opad ovoce před sklizní, krátká konzumní zralost v běžných poměrech, často drobnější plody při velké násadě a pozdější sklon k střídavé plodnosti.

Poznámky

Wealthy se v mládí vyznačuje dosti silným růstem a nasazováním obrostových větví ve velmi nežádoucím ostrém úhlu. Proto je třeba korunku při výchovném řezu rozevírat. Řez provádíme hlubší, abychom docílili lepšího obrůstání, poněvadž po delším řezu spodní část vyholuje. V údobí plné plodnosti je třeba regulovat násadu květů zmlazovacím řezem. Můžeme použít maximálně středně hlubokého, detailního zmlazení plodného obrostu; hluboké zmlazení nesnáší, neboť se jím oddaluje plodnost a zahušťuje se koruna. Z dalších charakteristických vlastností této odrůdy je padání ovoce těsně před sklizní. Jsou případy, že ovoce v teplém a sušším počasí spadne během jednoho až dvou dnů, když předtím ještě pevně drželo na stromě. Z těchto důvodů je třeba optimální dobu sklizně pečlivě určovat.

DOUBLE RED WEALTHY

Původ: USA, kde vznikla jako mutace odrůdy Wealthy v Sodus ve státě New York, kde ji objevil v roce 1933. J. G. CASE. Je rozšiřována od roku 1940. U nás se zavádí od roku 1960. Rozdílnost od původní odrůdy spočívá hlavně v barvě plodů. Základní barva je zelenožlutá, později zlatově žlutá, krycí barva je vínově červená, „rozmytá“, s intenzívnějším červeným líčkem. Celý plod je namodrale fialově ojíněn. Červená barva kryje 3/4 – 4/5 plodu, zejména u plodů na sluneční straně koruny, ve stínu je vybarvení slabší. V červené barvě vynikají světlé, hvězdicovité lenticely.
Barevnou mutaci Double Red Wealthy doporučujeme zejména do zahrádek a pro menší samozásobitelské sady ve vyšších polohách. Tržní význam v intenzívním ovocnářství je omezen, protože v tuto dobu zraje celá řada významnějších odrůd.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Habitus koruny, zejména v mládí, kdy jsou koruny úzce pyramidální, tvar plodů s velmi pravidelně vykrouženou, hladkou kališní jamkou, barva plodu, u původní odrůdy žíhání, u barevné mutace ojínění, „rozmytá“ červeň s velmi nápadnými lenticelami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *