Victory

Synonyma a cizí názvy: Patten 396.

Původ: USA. Byla získána CH. HARALSONEM jako semenáč odrůdy McIntosh z volného opylení na zemědělské stanici v Excelsioru ve státě Minnesota. Do praxe byla zavedena v roce 1943.
Rozšíření: Je to novější odrůda, která se ještě do širokého pěstování nedostala. Rovněž i u nás se zatím jen zkouší v různých pěstitelských podmínkách.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou nepravidelně vysoce kulovité, později až mírně převislé, středně husté.
Růst: Středně silný, později slabý, dobře obrůstá kratším až středně dlouhým plodonosným dřevem, které se později rozvětvuje v plodonosný obrost, který rychleji stárne a je nutné jej zmlazovat. Ve školce roste středně silně a lze jej pěstovat z oček od země.
Výhony: Silné až středně silné, rovné nebo jen nepatrně zakřivené, tvarově málo kolénkovité. Internodia středně dlouhá až dlouhá, pravidelná. Barva je tmavě červenavě hnědá až tmavě kaštanově hnědá, velmi lesklá, vrchol ochmýřený, ostatní část nestejnoměrně ojíněná, takže proniká základní barva. Lenticely kulaté, středně velké a středně husté po celém výhonu. Pupeny jsou malé až středně velké, oblé, mírně odstávající, světle šedě plstnaté, sedící na širokých, krátce, ale nápadně vystouplých patkách se středním ostrým žebrem. Květní pupeny jsou vejčité až oválné, lysé, jen báze pupenů málo ochmýřené. Dvouleté dřevo je olivově šedé.
Listy: Středně velké, okrouhle vejčité, asymetrické, tvarově dosti vyrovnané, tmavěji zelené s našedlým nádechem, mdle lesklé, na rubu mírně ochmýřené. Okraj čepele je tupě dvojitě pilovitý až mělce vroubkovaný, povrch čepele okolo středního nervu zprohýbaný, v příčném směru člunkovitě prohnutý, podélné prohnutí je nepatrné, špička rovná. Řapík je nasazen v ostrém úhlu, je delší, středně silný, téměř celý značně načervenalý. Palisty obyčejně chybějí anebo jsou štětinkovité.
Květy: Středně velké, široce miskovité, někdy i ploché. Korunní plátky bílé, jen málo narůžovělé, široce eliptické, jen málo prohnuté, zvlněné, s nervovým okrajem, vzájemně se nedotýkající. Poupata po 5 – 6 v květenství, mléčně bělavá, narůžovělá, vyšší, kulovitá. Kališní ušty kratší, mírně nazpět ohnuté. Blizny jsou v úrovni prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně raně. Vhodní opylovači: James Grieve, Coxova reneta, Oldenburgovo. Samo dobře opyluje celou řadu odrůd.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý až ploše kulovitý, v kališní části jen naznačeně oble žebernatý, jinak celý oblý, hladký, podélný průřez souměrný, příčný řez pravidelně kruhovitý. Tvarově jsou plody velmi vyrovnané.
Velikost: Střední až větší. Ve velikosti jsou plody rovněž velmi vyrovnané.
Slupka: Hladká, tenká, pevná, pružná, matně lesklá. Základní barva je zpočátku světle zelená až bělavě zelená, později přechází do zelenavě žluté, krycí barva je růžově červená, mramorovaná nebo tečkovaná, líčko je nafialověle červené s karmínově červeným pruhováním. Plody jsou dosti ojíněné. Červená barva kryje asi 1/3 plodu. Lenticely jsou nápadné bílé, drobné.
Stopka: Středně dlouhá, rovná, středně silná, hnědá, úroveň stopečné jamky mírně přesahující. Stopečná jamka je širší, mělká, pravidelně vykroužená, zcela pravidelná, čistá, vybarvená jako ostatní plod anebo jen málo šedě plstnatá.
Kalich: Uzavřený, nápadně malý, ušty kratičké, šedě plstnaté, vzpřímené. Kališní jamka pravidelně vykroužená, užší, hluboká, uvnitř s hodně nahuštěnými lenticelami anebo jen nepatrně plstnatá.
Dužnina: Bílá, nazelenalá, rozplývavá, jemná, velmi šťavnatá. Chuť je sladká, navinulá, osvěžující, mírně aromatická, dobrá až velmi dobrá.
Jádřinec: Středně velký až menší, široce cibulovitý. Pouzdra dlouze zašpičatělá, většinou uzavřená nebo jen málo pootevřená do úzké, malé osní dutiny, stěny jsou hladké. Semena jsou dobře vyvinutá, tmavěji hnědá.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října, často i později, aby se plody dobře vybarvily, avšak hrozí nebezpečí opadu plodů před sklizní. Konzumní zralosti dosahuje v listopadu a vydrží do března. Ve skladech nevadne, dosti dobře se uchovává, někdy však ke konci skladování hodně hnije.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Velmi raná, při dobrém ošetření každoroční. Celkově je tato odrůda velmi úrodná s velmi vyrovnanými plody, pokud se týká jakosti. Nasazuje po 2 – 3 plodech a vytváří těsné větší shluky.

Vhodné tvary a podnože

Čtvrtkmen na M 1, 11 a A2, zákrsek na M 2 a 4, vřetenovitý zákrsek na M 4 a jen v dobře vyhnojených půdách na M 9. Je vhodná jek pro pásové výsadby zploštělých zákrsků, tak i pro ovocné stěny přísně tvarovaných palmet.

Nároky na prostředí

Doporučuje se pěstovat v I. – II. zóně, je středně náročná na půdu, má podobné nároky jako McIntosh. Z teplejších poloh je chuťově lepší. Nesnáší studené půdy a příliš vlhké prostředí, kde nadměrně trpí strupovitostí.

Odolnost

Strupovitostí trpí silně, padlím slaběji až středně. Proti mrazům je dosti odolná, zatím u nás nebyla pozorována poškození způsobená mrazy.

Schopnost k přepravě

Je špatná, plody se musejí pečlivě sklízet, otlačeniny jsou dosti zřetelné.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Brzká, pravidelná plodnost, celková úrodnost, vyrovnanost plodů, lákavý tvar plodů, dobrá chuť, vhodnost pro nízké, nejintenzívnější tvary.
Nedostatky: Malá odolnost proti strupovitosti, špatná schopnost k přepravě, dosti velká náročnost na stanoviště, slabší vybarvení plodů.

Poznámky

Victory je svými pěstitelskými vlastnostmi velmi podobná odrůdě McIntosh. Ve srovnání s ním je úrodnější s jistější a pravidelnější sklizní a vyrovnanými plody; na druhé straně nedosahuje jeho chuti a vybarvenosti plodů. Po pěstitelské stránce je lepší Victory pro vhodnější růst a nasazování plodného dřeva. Pro tyto vlastnosti je oblíbena mezi zahrádkáři. Růst mladých stromků je středně silný. Udržovací řez je třeba podřídit udržování správného poměru mezi plodností a růstem. Dobře snáší zmlazení plodonosného obrostu. Redukce květní násady může být středně hluboká až hluboká – podle „zababčení“ stromků. Z těchto důvodů je vhodné i pro všechny typy ovocných stěn, kde je tento způsob udržovacího řezu vítaný. Pro udržení jakosti plodů je nutná zvýšená péče chemické ochrany proti strupovitosti a optimální doba sklizně.
Victory můžeme plně doporučit do zahrádek, kde je požadována vysoká plodnost.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Spolehlivým znakem jsou plodové vlastnosti, zejména velmi pravidelný tvar, malý kalich a také vybarvení plodů s typickým ojíněním. Dřevem a růstem značně připomíná odrůdu McIntosh.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *