Stark Earliest

Synonyma a cizí názvy: Starkovo nejranější.

Původ: USA, kde bylo objeveno D. BONNEREM (Irofino, Idaho). Výchozí rodičovské odrdůy nejsou známy. Do množení zavedla firma STARK BRO’S, LOUISIANA v roce 1944.
Rozšíření: Tato letní odrůda se pěstuje v menším měřítku v USA, Holandsku a Německu, ale jinak ji uvádějí do prodeje téměř všechny školkařské firmy. U nás se hned zpočátku velmi rychle rozšiřovala a stále se v přiměřeném množství ve školkách množí.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou široce pyramidální, poměrně hodně husté, větve jsou nasazeny v tupém úhlu s dostatečnou, až nadprůměrnou tvorbou plodonosného obrostu.
Růst: Před nástupem plodnosti středně silný, na silněji rostoucích podnožích až velmi silný, v plné plodnosti růst slábne a je třeba pravidelného řezu. Ve školce roste rovně, středně silně a není třeba mezištěpování.
Výhony: Středně silné až silné, jen boční výhony málo zakřivené, tvarově dosti kolénkovité. Internodia středně dlouhá až krátká, poměrně velmi pravidelně rozdělená. Barva je jasněji nafialověle hnědá, téměř celé výhony jsou ochmýřené se špičkou až plstnatou, ojínění jen nepatrné, po setření je výhon lesklý. Lenticely jsou středně velké, protáhle oválné, světle hnědé, řídké. Pupeny jsou širší, široce kuželovité, tupěji zakončené, celé plstnaté, sedící na krátké, ostře vystouplé patce, střední žebro patky je malé, ostré, boční žebra jsou ostřeji a krátce vyznačená. Květní pupeny širší, kuželovité až vejčité, načervenale hnědé šupiny, špička značně ochmýřená. Dvouleté dřevo je šedohnědě zbarvené, lenticely neznatelné.
Listy: Středně velké, protáhle eliptičné, dlouze ostře zašpičatělé, tvarově vyrovnané, symetrické, sytě zelené, mírně lesklé, naspodu málo plstnaté. Okraj čepele je nepravidelně pilovitý až tupě pilovitý, povrch čepele je rovný, plochý anebo jen nepatrně široce žlábkovitý, podélné prohnutí je velmi mírné, špička ostrá, ohýbá se dolů. Řapík je středně dlouhý a silný, ochmýřený, báze mírně načervenalá. Palisty velmi málo vyvinuté.
Květy: Středně velké, mělce miskovité. Korunní plátky zpočátku narůžovělé, později bílé, eliptičné, mělce miskovitě prohnuté, zvlněné, vzájemně se dotýkající anebo jen málo překrývající. Poupata po 4 – 5 v květenství, narůžovělá, bíle žilkovaná, protáhle kulovitá. Kališní ušty kratší, mírně nazpět ohnuté. Čnělky jsou slabé, blizny v úrovni prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete raně, na jednoletém dřevě až o 2 dny později. Vhodní opylovači: James Grieve, Coxova reneta, McIntosh, Starking Delicious, Red June.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Ploše kulovitý, k jedné straně mírně zkosený, nejširší uprostřed, oble žebernatý jen u největších plodů, jinak převážně bez žeber. Příčný obrys je nepravidelně kruhovitý, tvarová vyrovnanost je menší až střední.
Velikost: Značně variabilní, převážně menší až střední. Jako téměř všechna letní jablka je třeba i tuto odrůdu sklízet nadvakrát. Velmi snadno se „přeplodí“ a pak jsou plody jen malé.
Slupka: Hladká, lesklá, suchá, jemná, ale pevná. Základní barva je bělavě zelená, později světle slámově žlutá, krycí barva a líčko jsou značně rozdílné podle pěstovaných klonů a postavení plodů v koruně. Převážně je krycí barva světle červená, zřetelně tečkovaná až mramorovaná, zejména v kališní části; líčko je karmínově, krátce pruhované. Jsou ale i plody, kde je krycí barva „rozmytá“. Červená barva kryje 1/4 – 3/4 plodu, ale u plodů zastíněných a nevyvinutých je líčko jen naznačené. Lenticely četné, nápadně rzivé, v červené barvě světleji lemované, v základní barvě červeně ohraničené.
Stopka: Středně dlouhá, přiměřeně silná, dřevnatá, rovná, zelenavá, úroveň jamky přesahující. Stopečná jamka je široká, mělčí, dosti pravidelná, světle rzivě paprskovitá.
Kalich: Zavřený, středně velký. Ušty středně dlouhé, málo plstnaté, na koncích nazpět zahnuté. Kališní jamka je menší, středně široká, mělčí, mírně hrbolatá, zejména u menších plodů.
Dužnina: Bělavá, křehká až jemná, šťavnatá, slabě vonící. Po rozkrojení hnědne. Chuť je sladce navinulá, slaběji aromatická, osvěžující, dobrá až velmi dobrá.
Jádřinec: Poměrně malý, široce cibulovitý, dutoosý. Pouzdra otevřená do osní dutiny, stěny mírně popraskané. Semena dobře vyvinutá.
Doba zrání: Sklizňová zralost je přibližně o týden dříve než u odrůdy Průsvitné letní; zraje koncem července až začátkem srpna. Doporučuje se však plody sklízet nadvakrát, neboť zrání a vybarvování je nestejnoměrné. Plody uzrávají během několika dní, v krátké době moučnatí, často přezrávají již na stromě. Mírně podtržené plody vydrží nejdéle 14 dní.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodit začíná brzy, plodí každoročně, teprve při přeplození se objeví poněkud střídavá plodnost. Tato odrůda je středně plodná. Plody nasazuje po 2 – 3 a tvoří shluky a i větší chomáče. Často plodí již na jednoletém dřevě. Netrpí tolik opadem ovoce jako ostatní letní odrůdy.

Vhodné tvary a podnože

Pro polokmeny a vysokokmeny je odrůda Stark Earliest zcela nevhodná, neboť ovoce je na těchto tvarech drobné a málo vybarvené. Čtvrtkmeny se pěstují na M 11, A2, zákrsky na M 1, 2 a 4, vřetenovité zákrsky na M 9. Největší plody se docilují v kombinaci s podnoží M 9 a právě této podnoži se hodně pěstuje v Holandsku. Je vhodná do pásových výsadeb a také do ovocných stěn palmet.

Nároky na prostředí

Na stanoviště není zvláště náročná. Má široké uplatnění téměř ve všech polohách na dobře hnojených a ošetřovaných půdách. K využití ranosti pro tržní účely se doporučují teplejší a slunné polohy.

Odolnost

Proti strupovitosti i padlí je odolnost malá. Proti mrazům je odolnost dobrá. Květy jsou ale choulostivé na jarní mrazíky, a proto je často výhodou pozdnější kvetení na jednoletém dřevě.

Schopnost k přepravě

Přepravu snáší dosti dobře, plody se mnoho neotlačují. Po této stránce je daleko lepší než Průsvitné letní.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Hlavní předností je ranost a v optimální zralosti i chuť plodů, ve srovnání s ostatními letními odrůdami také málo opadává. Daří se i v sušších půdách a hodí se pro všechny intenzívní tvary výsadeb.
Nedostatky: Drobnější plody, nutnost rozdělené sklizně, přezrálé plody dosti rychle moučnatějí, a proto je nutné sklízet v optimální zralosti a pak je sklon k moučnatění menší než u Průsvitného letního, nestejnoměrné vybarvení plodů, v teplých polohách napadání padlím.

Poznámky

Mladé stromky rostou poměrně silně, a proto vyžadují jen středně hluboký výchovný řez, dobře obrůstají, postupně přecházejí do období plné plodnosti. V této době plodí ještě pravidelně. Později je nutné věnovat větší péči průklestu hustých korun a nestačí-li tento zásah udržovat správný poměr mezi růstem a plodností, je nutné přikročit ke středně hlubokému zmlazení plodného obrostu. Pokud není zmlazení příliš hluboké, je vhodné, jinak se koruna hodně zahustí. Husté koruny doporučujeme prosvětlovat letním řezem pro lepší vybarvení plodů. Tento zásah se vyplatí zvláště na malých plochách v zahrádkách. Přiměřený růst stromků podporujeme cílevědomým hnojením.
Stark Earliest je velmi variabilní ve vybarvení, a proto je nutné provádět pečlivé udržovací šlechtění. Existují klony s plody „rozmytě“ pruhovanými anebo jen kropenatě červenými. Vybarvení plodů je také do jisté míry ovlivňováno stanovištěm. Stark Earliest je zatím nejlepší letní odrůdou. Doporučujeme ji plně do zahrádek a v přiměřeném množství i do intenzívních výsadeb, které mají význam zvláště v blízkosti měst pro zásobení trhu letními jablky.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Zploštěle kulovitý tvar plodů, barva plodu, zejména karmínově červené líčko, mramorování a doba zrání plodů, která se kryje s dobou zrání jen u velmi málo odrůd.

One thought on “Stark Earliest

  1. Dobrý den, mám prosbu a to kde se dá tato jabloň ještě koupit. Znám ji z dětství a vím, že patří ke starším odrůdám, které se běžně již nedají sehnat. Nejlépší by bylo nějaké zahradnictví ovocnářství ve Středočeském kraji.

    Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *