Spencer

Synonyma a cizí názvy: Žádné nemá.

Původ: Pochází z křížení kombinace odrůd McIntosh x Golden Delicious, provedeného v roce 1926 na pokusné stanici v Summerlandu, British Columbia (Kanada). Do praxe byla tato odrůda zavedena v roce 1959.
Rozšíření: Rozšíření této odrůdy v zahraničí není známo. U nás je velmi málo rozšířena a je málo známá. Je zastoupena ve výsadbách v zahrádkách a pokusně v několika málo provozních sadech.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruna je kulovitá, až vysoce kulovitá, snadno houstne zvláště v mládí.
Růst: Mladé stromy rostou středně silně až silně a úměrný růst si podržuje i později v době plodnosti. Poměrně dobře obrůstá, ale vyžaduje hlubší řez, aby vyrašilo co nejvíce pupenů. Plodonosný obrost je středně dlouhý. Ve školce roste rovně, středně silně až silně, vytváří poměrně málo obrostu; lze ji pěstovat od země z oček.
Výhony: Středně silné až silné, téměř zcela válcovité, rovné, bez voskového povlaku, povrch báze mírně stříbřitě ojíněný. Barva je světle hnědá s nádechem do červené. Lenticely jsou lysé, okrouhlé, řídké, ale dosti nápadné. Pupeny malé, krátce ploše kuželovité, téměř trojúhelníkovité, těsně přitisklé. Květní pupeny jsou ostře a úzce kuželovitě zašpičatělé, lysé, nafialověle hnědé. Dvouleté dřevo je šedavě hnědé, suché, mírně rozpraskané, lenticely neznatelné.
Listy: Středně velké až velké, protáhle vejčité, symetrické, dosti vyrovnané, tmavě zelené, velmi lesklé, naspodu světlejší, téměř lysé. Okraj čepele je dvojitě pilovitý, zvlněný, povrch čepele je okolo středního nervu zvlněný, žlábkovitě prohnutý, podélné prohnutí je mírné, špička protáhlá, k jedné straně ohnutá. Řapík je nasazen v tupém úhlu, je středně dlouhý, silnější na bázi ztlustlý, jen málo ochmýřený, střední nerv nápadně vystouplý. Palisty jsou krátké, štěpenkovité.
Květy: Středně velké až větší, široce miskovité až polokulovitě otevřené. Korunní plátky nažloutle bílé, jen málo narůžovělé, široce eliptičné, značně lžičkovitě prohnuté, hladké s okraji mírně se překrývajícími. Poupata po 5 – 6 ve květenství, špinavě narůžovělá, žlutavá, protáhle kulovitá. Kališní ušty jsou delší, málo nazpět ohnuté. Čnělky pevné, rovné, blizny mírně přesahující úroveň prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdě. Jako vhodní opylovači byli u nás vyzkoušeni: Golden Delicious, Starking Delicious, Coxova reneta.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Vysoce kulovitý až vejčitý, k jedné straně mírně smáčknutý, na příčném průřezu kruhovitý, na podélném souměrný. Oblá, plochá žebra jsou znatelná po celém plodu. Nejširší je pod polovinou plodu.
Velikost: Středně velký, ve velikosti jsou plody vyrovnané.
Slupka: Hladká, lesklá, mírně mastná, v době sklizně ojíněná, tlustá, pevná, pružná. Základní barva při sklizni žlutozelená, později žlutá, krycí barva je oranžová, na sluneční straně žlutozelená, „rozmytá“ zvýrazněným líčkem. Červená barva kryje 3/4 plodu. Lenticely jsou drobné, světle rzivé, místy se vytváří síťované mramorování, zejména v kališní části plodu.
Stopka: Delší, silnější, pružná, polodřevnatá, červenohnědá, přečnívající přes okraj stopečné jamky. Stopečná jamky je mělká, širší, mírně nazelenalá, ochmýřená, u některých plodů je jamka čistá.
Kalich: Malý, úzký, uzavřený, ušty jsou tenké, dlouhé, vzpřímené, šedozelené. Kališní jamka je středně hluboká, pravidelná, tupě žebernatá, čistá.
Dužnina: Bílá, slabě nažloutlá, zvláště pod slupkou, jemná, křehká, velmi šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, harmonicky vyrovnaná s příjemnou vůní, jemně aromatická, velmi dobrá až výborná.
Jádřinec: Poměrně malý, úzký, vejčitě kuželovitý. Pouzdra malá, krátká, stěny hladké nebo jen jemně popraskané, mírně pootevřené do úzké osní dutiny. Semena jsou dobře vyvinutá, světle hnědá, protáhlejší.
Doba zrání: Plody zrají velmi pozdě a sklízejí se v druhé polovině října. Dlouho se nevybarvují, podtržené ovoce nedocílí typickou chuť a aróma plodu. Plody velmi dobře drží na stromě a nepadají. Konzumní zralosti dosahuje v polovině prosince a vydrží do dubna, dobře se skladují, nevadnou, nehnijí, pouze někdy mají sklon k hnědnutí dužniny.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodit začíná středně brzy, na silnějších podnožích později a nástup do plné plodnosti je pozvolný. Plodí téměř pravidelně, jen v některých létech po vyšších sklizních částečně vynechá. V průměru je úrodnost střední, plody nasazuje jednotlivě, výjimečně ve dvojicích. Plody jsou převážně rozmístěny pravidelně po celé ploše koruny.

Vhodné tvary a podnože

Prozatím nebylo možné u této odrůdy plně vyzkoušet nejvhodnější způsob pěstování. Rozhodně není vhodné pro tvary vyšší než čtvrtkmeny, poněvadž je velmi náročná na ošetření. Čtvrtkmeny doporučujeme na podnoži M 2, 1, popřípadě A2 a 11, zákrsky na M 4, 2 a 1, vřetenovité zákrsky na M 9. Je nejvhodnější pro pásové výsadby volně rostoucích zákrsků a pro různé tvary ovocných stěn, kde je základem vřeteno na M 9. U této odrůdy převažuje svislý růst větví a výhonů, což není vhodné pro ohýbané tvary palmet.

Nároky na prostředí

Zkušenosti jsou prozatím jen kusé. Její malá odolnost proti strupovitosti vylučuje stanoviště vlhké a uzavřené. Pro docílení vysoké jakosti dužniny, projevující se aromatem, žádá dobré a teplejší polohy.

Odolnost

Odolnost proti strupovitosti je malá, proti padlí jabloňovému střední. Plody mají sklon k hnědnutí dužniny okolo jádřince, zvláště v nevhodných a teplých skladech. Odolnost proti mrazu není u nás vyzkoušena, dosud nebylo zjištěno namrzání ve dřevě.

Schopnost k přepravě

Slupka je pevná a pružná, přepravu snáší celkem dobře; otlačeniny, pokud nejsou, velké se postupem zrání při skladování ztrácejí.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Dlouhá doba skladovatelnosti při velmi dobré jakosti plodů, celkově líbivý tvar a také zbarvení plodů, dosti dobrá úrodnost.
Nedostatky: Poměrně málo odolná proti strupovitosti (i když se zdá odolnější než odrůda McIntosh), náročnost na teplejší podzimní období pro dozrávání plodů, menší vybarvenost plodů.

Poznámky

Spencer zpočátku roste středně silně až silně, vzpřímeně, obrostové větve svírají ostrý úhel, teprve později se mírně rozkládají. Výchovný řez provádíme středně hluboký, při dlouhém řezu by výhony vyholovaly. Později ve 4. – 5. roce přestaneme zakracovat, po nástupu plodnosti se zaměřujeme na průklest a v nejnutnějších případech jen na občasné, středně hluboké zmlazení, a to jen v případech, že stromy netvoří přírůstky. Při silnějším zmlazovacím řezu koruny značně houstnou a oddaluje se plodnost. Plodnost se začíná pozvolna a pomalu se úměrně zvyšuje. Koruny je třeba udržovat řidší, protože plody jsou náročné na osvětlení; zastíněné plody nemají typické aróma.
Vyžaduje pečlivou ochranu proti strupovitosti. Nejlepší plody se docilují na intenzívně ošetřovaných nízkých tvarech na M 9. Spencer není u nás dostatečně vyzkoušen, ale z dosavadních zkušeností se ukazuje, že tato odrůda by mohla mít tržní význam, zejména v teplých oblastech. Doporučujeme ji do zahrádek a k prověření v tržních intenzívních výsadbách.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Typické jsou výhony, květní pupeny, lesklý list, tvar a charakteristické zabarvení plodů, delší stopka.

One thought on “Spencer

  1. Dobrý den, prosím o radu. Mám 10 let naroubovaného Spencera na původním Spartanu, nevím na jaké podnoži. Po dlouhé době začal plodit, ale čím dál tím víc trpí na hnědnutí jádřence,a to už hned po sklizni. Bydlím v Poděbradech, n.v. cca 190m, Půda dobře propustná, suchá, pod vrstvou hlíny je písek, místo slunečné a chráněné. S pozdravem Ruml

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *