Golden delicious

Synonyma a cizí názvy: Stark’s Golden Delicious, Yellow Delicious, Delicious zlatý, Delicious žlutý, Gelber Köstlicher, Zolotoje prevozchodnoje.

Původ: USA. Semenáč nalezený v sadě ANDERSONA MULLINSE v okrese Clay, ve státě West Virginia v roce 1890. V roce 1914 zaslal majitel stromu plody firmě Stark Bros, Louisiana, která tuto odrůdu od roku 1916 začala rozmnožovat.
Rozšíření: Z USA se Golden Delicious rozšířil do všech ovocnářských států. V Evropě je velmi silně rozšířen ve všech státech s vysokou ovocnářskou produkcí, zejména v Holandsku, Itálii, Francii, Jugoslávii, Maďarsku, Rumunsku a v NSR. Dále na Novém Zélandu, v Austrálii, Libanonu a Jihoafrické republice zaujímá až 40 % z celkové produkce jablek. Její rozšíření klesá v severněji položených zemí. U nás je v posledních létech pěstována zejména v produkčních oblastech v teplejších částech ČSSR. Větší výsadby jsou na jižním Slovensku a Moravě, Litoměřicku, Kutnohorsku, ale i v Podkrkonoší.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou vznosně kulovité, později mírně rozložité, středně velké, málo hustnoucí, větve nasedají v mírně ostrém úhlu.
Růst: Zpočátku bujný, později jen středně silný, výhony dosti dobře obrůstají středně dlouhým plodonosným dřevem, krátkými plodnými větévkami a plodnými trny. Ve školce roste rovně a středně silně a až do výšky čtvrtkmenů jej pěstujeme z oček.
Výhony: Středně silné, rovné, jen slabé boční výhony jsou zakřivené, tvarově středně kolénkovité. Internodia jsou středně dlouhá až dlouhá. Barva výhonů je zastřeně nafialověle hnědá, v horní části jsou jen nepatrně a nesouvisle ochmýřené, po celém výhonu stříbřitě ojíněné. Lenticely kulaté, velké až velmi velké, velmi nápadné, vystouplé, světle špinavě žluté, velmi husté, uložené ve spodní části výhonu až do horní třetiny. Pupeny středně velké, dlouze kuželovité, těsně přitisklé, lysé, šupiny karmínově červené; sedí na širokých, dosti vystouplých patkách, všechna 3 žebra podélně vyniklá. Květní pupeny jsou protáhle kuželovité, šupiny červenavě žilkované, jen slabě plstnaté. Dvouleté dřevo světleji šedohnědé s velmi výraznými, širšími, příčnými, vystouplými lenticelami.
Listy: Středně velké, podlouhle elipčité, tvarově málo variabilní, symetrické, výrazně zelené až světleji zelené, velmi lesklé, naspodu jen slabě ochmýřené. Okraj čepele je nestejnoměrně vroubkovaný až pilovitý, s jemnými a mělkými zářezy, povrch čepele je žlábkovitě nahoru prohnutý, podélné prohnutí jen mírné, špička rovná, jen málo dolů ohnutá. Řapík je nasazen v ostrém úhlu, je středně dlouhý a silný, u báze načervenalý. Palisty jsou úzké, dlouhé.
Květy: Středně velké, zpočátku miskovité, při plném rozvití ploché. Korunní plátky jsou elipčité až vejčité, vzájemně se nedotýkající nebo jen nepatrně, bílé, jen slabě načervenale žilkované. Poupata po 5 – 6 v květenství, vejčitá, fialově načervenalá, na dlouhých stopkách, řídká. Kališní ušty úzké, dlouhé, nazpět ohnuté. Blizny pod úrovní prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdě. Vhodní opylovači: Breuhahnovo, Coxova reneta, Cortland, James Grieve, Jonathan, Lord Lambourne, McIntosh, Matčino, Ontario, Oldenburgovo, Parména zlatá zimní, Průsvitné letní, Starking Delicious, Wealthy.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Značně kulovitý až kulovitý, ke kalichu mírně zúžený, oble žebernatý, zejména v kališní části jsou žebra znatelná, podélně souměrný, na příčném průřezu mírně hranatý. Tvarově jsou plody velmi vyrovnané.
Velikost: Středně veliká, kolísající podle násady plodů v jednotlivých létech, avšak z jednoho stromu dosti vyrovnaná.
Slupka: Hladká, tenká, suchá, matně lesklá. Základní barva je zelenožlutá, později zlatožlutá, někdy s narůžovělým až slabě oranžovým líčkem. Lenticely dosti výrazné na spodní části plodu, světle rzivé, v líčku ohraničené narůžovělými dvůrky. Slupka je často rzivá, zejména kolem kalichu, což bývá důsledkem postřiků nebo vlivem drsnějšího klimatu.
Stopka: Dlouhá až velmi dlouhá, tenká, světle červenavě hnědá, pružná, zdřevnatělá, přímá nebo jen málo prohnutá. Stopečná jamka je hluboká, nálevkovitá, pravidelná, mírně paprskovitě narezivělá.
Kalich: Uzavřený, středně veliký, ušty vzpřímené, šedě zelené, dlouze zašpičatělé, mírně nazpět ohnuté. Kališní jamka je hluboká, mírně žebernatá, zvlněná, dosti pravidelná.
Dužnina: Nažloutlá, pevná, ale jemná, dobré konzistence, šťavnatá. Chuť je sladká, mírně navinulá, výrazně aromatická, plná, s banánovou příchutí, velmi dobrá a z dobrých poloh je výborná.
Jádřinec: Středně velký, ředkvovitý, nad střed plodu málo posunutý. Pouzdra pootevřená do malé osní dutiny. Semena dobře vyvinutá, větší, protáhlá, hnědá.
Doba zrání: Sklízí se pozdě, obvykle v druhé polovině října, neopadává. Plody dobře drží na stromě, nesmí se podtrhnout, neboť ztrácejí chuť, zůstávají zelené a vadnou. Konzumní zralosti dosahuje v listopadu až v prosinci a vydrží do března až dubna. Při skladování plody vyžadují vlhčí prostředí, aby nevadly. Dobře se skladují při teplotách okolo + 4 °C, kdy si ponechávají lepší aróma; v chladírnách je lze udržovat i při nižších teplotách (okolo 0 °C).

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodit začíná středně raně, plodnost je pravidelná jen při správné agrotechnice, jinak částečně střídavá, spojená s nízkou kvalitou plodů v roce nadúrody. Plody nasazuje po 1 – 2 na středně dlouhých větévkách a tvoří i menší a volnější shluky.

Vhodné tvary a podnože

Je vhodný jen pro nižší tvary, kde je jedině možné uplatňovat vysoké nároky na celkové ošetřování. Čtvrtkmeny provádíme na M 1, A2, popř. v horších půdách na M 11, zákrsek na M 2, 4 a 1 nebo i M 7, vřetenovitý zákrsek na podnoži M 9. Je nejvhodnější pro pásové výsadby zákrsků. Pro přísněji tvarované palmety je již méně vhodný; nejlépe se osvědčila „Italská palmeta“.

Nároky na prostředí

Je velmi náročný na prostředí. Vyžaduje stanoviště I. – II. zóny, půdy úrodné, přiměřeně vlhké. V lehčích půdách a v teplejších oblastech se osvědčilo zavlažování. Dobré jsou polohy nižší a střední, teplé, s teplejším podzimem. Zcela nevhodné jsou vlhké, studené půdy, vlhké a uzavřené polohy, kde trpí hodně strupovitostí.

Odolnost

Strupovitostí trpí velmi silně, padlím jen málo. Je velmi náchylný k virové mozaice listů a citlivý k chemickým postřikům a vlhkému prostředí, které zanechávají na slupce rzivost. Proti mrazům je odolnost dobrá.

Schopnost k přepravě

Přepravu snáší velmi dobře, téměř se neotlačuje, pouze při špatném sklízení se lámou dlouhé stopky, jejichž ostré konce mohou slupku poškozovat.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Vynikající konzumní kvalita plodů, dobrá skladovatelnost, vysoká plodnost, dobrá schopnost k přepravě, vyhovující barva slupky, celkově vhodný pro trh.
Nedostatky: Malá odolnost proti strupovitosti, velké nároky na agrotechniku a stanoviště, sklon k tvorbě drobných plodů a vadnutí plodů při nevhodném skladování.

Poznámky

Golden Delicious je tržní odrůdou, která je v poslední době nejvíce rozšiřována. Má velmi specifické požadavky na agrotechniku a prostředí. V našem státě nejlépe vyhovuje oblast jižní Moravy a jižního Slovenska, zvláště když nedostatek srážek doplníme závlahou. Vhodné jsou i ostatní oblasti s průměrnou roční teplotou nad 7,5 °C – 8 °C. V chladnějších oblastech, kde se tato teplota pravidelně nedociluje, se plody dokonale nevyvinou a dávají podřadné, někdy až nestandardní ovoce. Na základě zahraničních výsledků se ukazuje, že tato odrůda potřebuje teplo a dostatek vláhy v době maximálního narůstání plodů, a to v období koncem června a července. Chladné a suché počasí v této době se nepříznivě projeví na vývoji plodů. Podzimní vyzrávání plodů je nejlepší při střídání chladnějších vlhkých nocí a slunečných, teplých dnů. Kvalita a dokonce i tvar plodů jsou silně ovlivňovány prostředím. Plošší, kulaté a zaoblené plody, světlejší a žlutozelené barvy při sklizni jsou charakteristické pro teplá stanoviště (Libanon, Itálie, jižní Francie atd.). V chladnějších oblastech jsou plody poněkud hranaté a tmavěji zelenožluté zbarvené, v nevhodných podmínkách anebo v chladných létech jsou plody jsou plody při sklizni zelené a později jen žlutozelené, bez výrazného arómatu, někdy vůbec nedozrávají a jsou neprodejné.
Z dalších nepříznivých vlastností Golden Delicious je zkorkovatění pletiva slupky, které se projevuje rzivostí. Podíl na tomto onemocnění mají klimatické podmínky. Často je uváděna spojitost s blízkostí řek a jezer a s tím je spojená vysoká vzdušná vlhkost, časté srážky, náhlé oteplení po chladném období. Rzivost rovněž způsobují chemické postřiky. Postřiky, které tvoří roztoky a suspenze jsou méně nebezpečné za současného použití vhodného rozpouštědla. Vyšší dávky dusíku v nerovnováze s ostatními živinami, husté korunky a nevhodný způsob závlahy rovněž nepříznivě ovlivňují rozšíření rzivosti. Lepším ošetřením stromů řezem a probírkou plodů lze odstranit tuto vlastnost. Byly hledány možnosti selekce odolných klonů proti rzivosti a pěstuje se již nová mutace pod označením Golden Delicious Smothee, která nemá trpět touto chorobou. U nás nebyla ještě plně prověřena.

Stromky po vysazení rostou poměrně bujně a dosti vyrovnaně, přesto se ale doporučuje v prvních 3 letech hlubší výchovný řez, později jen střední. Zakracování stromků na slabě rostoucích typech je nutno provádět pravidelně. Stromy nesmí zastavit růst a musí stále vytvářet na prodlužujících základních větvích přírůstky nad 30 cm. Výchovný řez u těchto stromů přechází při nastupující plodnosti bezprostředně do udržovacího řezu. Jeho hlavním cílem je udržet optimální poměr mezi růstem a plodností. Jakmile stromy přestávají růst, nastává střídavá plodnost a sní i k vývinu drobných plodů. Pouze velké plody mají vynikající chuť. V takovém případě je nutno použít jemného zmlazovacího řezu obrostu anebo probírku plodů. Hluboká redukce plodonosného obrostu se neosvědčuje. Při pobírce plodů se podle zahraničních údajů osvědčila vzdálenost plodů 20 – 25 cm od sebe. V plné plodnosti je nutný častý průklest a hnojení, což velmi účelně ovlivňuje jakost plodů. Uvedené agrotechnické požadavky jsou všeobecně platné pro celou řadu jiných odrůd, ale u této odrůdy je rozvádíme proto, že když některé z nich nedodržíme, nezískáme tržní kvalitu plodů. Velmi kvalitní a tržně významná odrůda se pak stává zcela bezcennou, plody jsou drobné, nevyzrávají a nemají standardní kvalitu.

Zcela nepostradatelné jsou i četné postřiky proti strupovitosti a obdělávání nebo ošetřování půdy v sadech.

Golden Delicious doporučujeme do intenzívních sadů v oblastech, kde se této odrůdě daří a kde dává spolehlivou úrodu kvalitních plodů.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Habitus koruny, výhony s typickými lenticelami, lesklý, světleji zelený list, tvar a barva plodů, delší až dlouhá stopka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *