Gascoyneho šarlatové

Synonyma a cizí názvy: Gascoyn’s Scarlet, Gascoynes Scharlachroter (Sämling), Glory of England.

Původ: Anglie. Vyšlechtil Mr. GASCOYNE v Sittingbourne. Do praxe zavedena v roce 1871.
Rozšíření: V zahraničí bylo hojně rozšířeno v západní Evropě, zejména v Německu. U nás zvláště v severních Čechách v dřívějších vysokokmenných výsadbách.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou široce rozložité, plošší až převislé, středně husté, s tupým nasazením větví.
Růst: Zpočátku roste bujně, později slaběji, ale udržuje si stále trvalý růst. Výhony obrůstají středně, plodonosné dřevo je středně dlouhé až dlouhé. Ve školce roste bujně, ale křivě, pro vyšší tvary je lépe používat mezištěpování.
Výhony: Středně dlouhé, přiměřeně silné, dosti zakřivené, tvarově značně kolénkovité. Internodia středně dlouhá až dlouhá. Barva je tmavě červenavě hnědá, ve stínu více nazelenalá, vrchol až do poloviny silně ochmýřený, dolní část ojíněná. Lenticely drobné, tečkovité, méně nápadné, zastřené, dosti husté. Pupeny jsou malé, zakulacené, plstnaté, sedící na značně zdvižených patkách se znatelnými žebry. Květní pupeny krátce kuželovité, silně ochmýřené. Dvouleté dřevo je světle hnědě šedé, stříbřité.
Listy: Středně velké, široce vejčité až okrouhlejší, tvarově méně vyrovnané, symetrické, tmavě zelené, pololesklé, na rubu ochmýřené. Okraj čepele je hrubě tupě pilovitý, povrch čepele značně zvlněný až zkrabatělý, člunkovitě prohnutý tupě pilovitý, povrch čepele značně zvlněný až zkrabatělý, člunkovitě prohnutý, podélně rovněž značně prohnutý, špička je krátká, ostřejší, mírně dolů ohnutá. Řapík je nasazen v tupém úhlu, je krátký, silný, na bázi ztlustlejší a mírně načervenalý, ochmýřený. Palisty dobře vyvinuté.
Květy: Velké až středně velké, široce miskovité nebo ploché. Korunní plátky bílé, jemně narůžovělé, dlouze eliptické, ke konci oble zašpičatělé, téměř rovné, mírně zvlněné, okraje se vzájemně nepřekrývající. Poupata po 5 – 6 v květenství, špinavě žlutobílá, narůžovělá, kulovitá. Kališní ušty dlouze zašpičatělé, nazpět ohnuté. Blizny jsou v úrovni prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdě. Vhodní opylovači: Parména zlatá zimní, James Grieve a Coxova reneta.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý, zdánlivě ploše kulovitý, nejširší uprostřed plodu, povrch je hladký. Podélný průřez je souměrný, příčný pravidelně kruhovitý. V kališní části je plod jakoby uťatý, oble žebernatý, s žebry do poloviny plodu, ve stopečné části oblý. Ve tvaru jsou plody dosti vyrovnané.
Velikost: Velká až velmi velká, ve velikosti jsou plody méně vyrovnané.
Slupka: Suchá, později polomastná až mastná, jemná, hladká, pevná. Základní barva je světle zelená, později žlutozelená, krycí barva jemně červená s přechodem do výrazného červeného líčka. Ve stínu jsou plody jen mramorovaně červené, ojíněné, někdy i slabě narezivělé. Červená barva kryje 1/2 až 2/3 plodu. Lenticely velmi četné, výrazné, bělavé i tmavě rudě vroubené.
Stopka: Nestejnoměrně dlouhá, středně silná, světle šedě plstnatá, úrovně jamky těsně dosahující nebo málo přesahujíící. Stopečná jamka je široká, hluboká, někdy narezivělá, obvykle je zelenošedá.
Kalich: Pootevřený až otevřený. Ušty dlouhé, zašpičatělé, nazelenalé. Kališní jamka je široká, hluboká, dosti pravidelná, obklopená velkými zaoblenými žebry, kolem kalicha ostřeji zvlněná.
Dužnina: Bílá, mírně nazelenalá, od slupky někdy málo narůžovělá, pevná, křehká, rozplývavá, plná, v optimální zralosti dosti šťavnatá, později sušší. Chuť sladká, navinulá, velmi aromatická, kořenitá, v ideální zralosti velmi dobrá.
Jádřinec: Poměrně malý, nepatrně dutoosý, široce cibulovitý, pravidelný. Pouzdra uzavřená, poměrně úzká, menší, stěny popraskané. Semena často dosti špatně vyvinutá, semena hluchá dlouze zašpičatělá, ostatní kratší, zaoblená.
Doba zrání: Sklízí se koncem září, dosti dobře drží na stromech. Konzumní zralosti dosahuje v říjnu a vydrží do prosince i déle. Skladuje se dosti špatně, neboť snadno hnije. Dá se dobře uchovat v chladírně při teplotě 2 – 4 °C. Má sklon k vadnutí a k hnědnutí dužniny při nízké skladovací teplotě.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodit začíná později, na semenáčích pozdě, zpočátku je plodnost malá, později větší, téměř pravidelná. Celkově je méně úrodná. Nasazuje po 2 – 3 plodech v menších sloučených plodenstvích. Plody jsou rozděleny po celé ploše velkých korunu. Málo plodné jsou zvláště stromky na podnoži M 9.

Vhodné tvary a podnože

Nejvhodnější jsou volné kmenné tvary, které nejlépe vyhovují charakteru růstu a nasazování plodů. Polokmen na semenáči, čtvrtkmen na M 1, 11 a A2, výjimečně zákrsek na M 2 a M 4. Pro nižší produkci nevysazujeme vřetenovité zákrsky a nehodí se ani pro ovocné stěny.

Nároky na prostředí

Vyhovuje jí stanoviště v I. – II. zóně, vyžaduje přiměřeně vlhké a úrodné půdy zamokřené, dobře snáší i vyšší podhorské, avšak slunné polohy s úrodnější půdou. V uzavřených polohách se nedaří a je napadáno strupovitostí.

Odolnost

Ve vlhkém prostředí trpí hodně strupovitostí a moniliózou, často hnije již na stromě; proti padlí je středně odolná. Proti mrazům je odolnost dobrá.

Schopnost k přepravě

Při sklizni je ještě dosti dobrá, ale při expedici zralých plodů je špatná, otlačeniny hnědnou a jsou znatelné.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Překrásné vybarvení plodů, líbivý je i tvar a velikost plodů, vyhovující je i odolnost proti mrazu a dobrá chuť se zvláštním aromatem dužniny v optimální konzumní zralosti.
Nedostatky: Malá plodnost, vytváření velkých korun, nevhodnost pro intenzívní výsadby, malá odolnost proti strupovitosti a monilióze, náchylnost k otlačení a přezrávání plodů.

Poznámky

V mládí provádíme řez hlouběji, protože stromy hůře obrůstají plodným obrostem. V plné plodnosti se již omezujeme jen na průklest koruny. Je nutné udržovat korunu řídkou, zejména ve vlhčím stanovišti, kde jsou stromy více napadány strupovitostí a moniliózou. Nesnáší zmlazování obrost a z těchto důvodů je lépe volit volnější, širší, polopřirozené tvary korun. Celková plodnost je nižší na zákrscích se nezvyšuje (jak je to u jiných odrůd běžné), pro menší produkční plochu. Na polokmenech a čtvrtkmenech plodí daleko více. Na zákrskových podnožích, zejména na M 9 jsou plody velmi velké, výstavní, ale málo trvanlivé. Gascoyneho šarlatové nedoporučujeme do tržních výsadeb. Částečně jej můžeme doporučit pro extenzívní způsob ovocnaření v okrajových oblastech bez oplocení na vyšších tvarech.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Habitus koruny, která je velká a široká, častý výskyt mumifikovaných plodů na stromě, tvar plodů zejména jejich vybarvení s nápadným mramorováním.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *