Starkspur golden delicious

Synonyma a cizí názvy: Gilbert spur.

Původ: USA. Je to růstová mutace odrůdy Golden Delicious. Byla objevena v roce 1959 PHILIPEM J. JENKINSEM v Yakimě (stát Washington). Od roku 1961 je rozmnožována firmou Stark Bro’s Nurseries and Orchard Co., Louisiana (Missouri). Je patentována. V Evropě ji rozmnožuje firma Delbard ve Francii.
Rozšíření: Je rozšiřován v USA i v Evropě. Firma Delbard zakoupila licenci pro Evropu a od ní byly také zakoupeny školkařské výpěstky pro odrůdové pokusy u nás.

Vlastnosti stromu

Růst: Stromy rostou zpočátku slabě, později velmi slabě a vytvářejí i malé kompaktní koruny, se všemi typickými vlastnostmi „spur-typů“. Ve školce roste rovněž slabě, ale rovně, výhony jsou krátké a vytvářejí typické kratší plodné trny. Dá se pěstovat na nižší tvary z oček. V ostatních stromových vlastnostech se neliší od původní odrůdy.

Vlastnosti plodu

Někteří ovocnáři připisují této mutaci odlišné vlastnosti plodů, zejména podlouhlejší tvar a chuť, ale rozdíly nebývají výrazné.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Začátek plodnosti je velmi raný, hojně se plodí již ve školce, plodnost je relativně vyšší, u malých tvarů docilujeme vysokých sklizní. Plody jsou nasazeny pravidelně ve shlucích na krátkém plodobosném dřevě, velmi často ne jednoletém dřevě, kteé tvoří předčasný obrost ve formě plodných trnů.

Vhodné tvary a podnože

Na rozdíl od původní odrůdy je nutné používat vzrůstnější podnože. Čtvrtkmeny a zákrsky na semenáči, A2 nebo M 11, výjimečně zákrsky na M 1, zákrsky na M 4, 2 a 7. Stromky na podnoži M 9 rostou vyloženě slabě a pokusně lze tyto tvary využívat pro krátkodobě výsadby k zahuštění normálních sadů nebo hustých pásových výsadeb se vzdáleností v řadě 1 m od sebe. Tato mutace je vhodná i pro přísnější tvarované stěny palmet s ponecháním terminálního výhonu. Nároky na prostředí, citlivost k chorobám a mrazu a schopnost k přepravě jsou stejné jako u původní odrůdy.

Celkové hodnocení

Přednosti: Oproti původní odrůdě má přednost v ranějším nástupu do plodnosti, svým růstem a nasazováním plodného dřeva umožňuje snadnější udržení stromů v pravidelné plodnosti ovšem při splnění vysokých požadavků na agrotechniku.
Nedostatky: Jsou u této mutace stejné jako u původní odrůdy.

Poznámky

Tato mutace se pěstuje u nás jen krátce. Ukazuje se, že je bez výhrad velmi cenná pro zahrádky a uplatní se v intenzívních výsadbách, zejména v tzv. „záhonových kulturách“. Je vhodná pro přeroubování zákrsků a vřetenovitých zákrsků, zvláště v sadech, kde chceme získat v dosud hustých sponech potřebný prostor. Stromy po přeroubování velmi brzy plodí a dobře se tvarují. Výchovný řez provádíme hlubší a udržujeme řidší koruny. Udržovací řez se zaměřuje na časté zmlazení. Dobře se osvědčuje i správně uplatňovaný „Pillar systém“ řezu, kde se častěji obnovuje mladé dřevo.
Někdy se uvádí, že tato mutace je více náchylná na rzivost slupky. Jednou z příčin tohoto tvrzení je to, že plody jsou více nahloučené a většinou nekryté listy. Z těchto důvodů je poškození postřikem nebo ve vlhkém počasí snad větší.
Starkspur Golden Delicious se může podle dosavadních výsledků uplatnit jak v tržních velkovýsadbách, tak i na zahrádkách.

Další růstové mutace typu „spur“ odrůdy Golden Delicious:

Goldspur (synonyma Sundale Spur, Auvil Super Golden, Golden Auvil Spur). Tuto mutaci objevil v roce 1960 v Sundale u Roosweltu (Washington, USA) GRADY AUVIL. Rozmnožuje se od roku 1963. Plody se neliší od původní odrůdy.
Yellowspur Delicious. Tuto mutaci objevili v roce 1959 OSCAR THOTNTON a ROLAND TOMPSON v Droville (Washington, USA). Rozšiřuje se od roku 1962. Plody se podstatně neodlišují od původní odrůdy.
Frazier Goldenspur. Objevil LOREN FRAZIER v roce 1961 ve Washingtonu. Rozšiřuje se od roku 1963. Plody jsou zcela shodné s výchozí odrůdou.
Z mutací v plodových znacích jsou nejzajímavější:
Delirosa – má plody s výrazným růžovým líčkem. Smoothee (Gibson Golden Delicious) má plody odolnější vůči rzivosti; vyznačují se červeným líčkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *