Čistecké lahůdkové

Synonyma a cizí názvy: Princezna Luiza, Čistecká lahůdka, Princesse Loise, Prinzessin Louise.

Původ: Kanada. Vyšlechtil L. WOOLWERTON v Grimbsy, Ontario, kolem roku 1860. U nás u této odrůdy objevil dr. HERLES v Čisté u Rakovníka mutaci, která je u nás rozšiřována i dnes pod názvem Čistecké lahůdkové.
Rozšíření: V zahraničí nejsou zprávy o pěstování této odrůdy ve velkém. U nás je hodně rozšířena okolo Rakovníka (vliv školek v Čisté), dále na Tachovsku, Plzeňsku a částečně i na severní Moravě. V současné době se stále udržuje v zahrádkářském sortimentu.


Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruna je kulovitá, později mírně převislá, poměrně hustá, větve jsou nasazovány v tupém úhlu.
Růst: Roste středně bujně, později jen středně silně. Vytváří dosti dlouhé výhony i v plné plodnosti. Výhony velmi dobře obrůstají středně dlouhým plodným dřevem. Řez má být delší, aby korunka nebyla příliš hustá. Ve školce roste středně silně a poměrně rovně a dá se pěstovat z oček.
Výhony: Delší až dlouhé, středně silné, mírně zakřivené, mezi pupeny středně kolénkovitého tvaru. Internodia středně dlouhá, málo pravidelná. Barva je tmavě načervenale hnědavá, vrcholek jen slabě plstnatý, ostatní část výhonu jen jemně ojíněná. Lenticely drobné, malé, světlé, velmi nápadné, ve střední části husté. Pupeny jsou menší, široce tupě kuželovité, špičky šedavě plstnaté, sedící na značně vystouplých nižších patkách s nápadným středním žebrem. Květní pupeny jsou podlouhle kuželovité, zašpičatělé, šupiny červenohnědé, z velké části plstnaté. Dvouleté dřevo je světlejší, nažloutle olivově hnědé, slabě stříbřitě ojíněné.
Listy: Středně velké až velké, oválně až široce eliptické, tvarově méně vyrovnané, dosti symetrické, našedle zelené, pololesklé, na rubu jen málo ochmýřené. Okraj čepele je dvojitě a nepravidelně hrubě pilovitý, plocha čepele je zvlněná, široce miskovitá, podélně značně dolů prohnutá, špička tupější, do strany odkloněná. Řapík je nasazen v tupém úhlu, středně dlouhý a silný, slabě načervenalý, špinavě zelenavě ochmýřený. Palisty jsou dlouze čárkovité, dosti vyvinuté.
Květy: Středně velké až velké, zpočátku miskovité, později zcela ploché. Korunní plátky jsou narůžovělé, naspodu nachově červené, eliptické, na koncích tupě zašpičatělé, jen mírně člunkovitě prohnuté, okraje jsou rovné. Poupata vejčitá, nafialověle červená, po 4 – 5 v květenství. Ušty jsou obloukovitě nazpět ohnuté. Blizny v úrovni anebo málo pod úrovní prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně raně. Vhodní opylovači: Jonathan, Parména zlatá zimní, Ontario, Oldenburgovo.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý až ploše kulovitý, nejširší uprostřed plodu, hladký, oblý v kališní i stopečné části, příčný řez kruhovitý, podélně nesouměrný. Tvarově jsou plody dosti vyrovnané.
Velikost: Střední až větší, z mladých stromků jsou plody ve velikosti středně vyrovnané.
Slupka: Hladká až velmi lesklá, jakoby ojíněná, později slabě mastná, tenká, velmi jemná, pevná. Základní barva je zelenavě žlutá, později žlutá, avšak místy světle zeleně žilkovaná. Na sluneční straně překrývá základní barvu narůžovělé nebo hnědavě začervenalé líčko s výrazným mramorováním. Celkově červená barva kryje jen malou část plodu, a to 1/5 – 1/4. Lenticely jsou ve žluté barvě zeleně lemované, v červené bělavé, nápadné.
Stopka: Středně dlouhá, tenčí, dřevnatá, tmavě hnědá, šedě plstnatá, úroveň jamky přečnívající. Stopečná jamka je širší, mělká, mnohdy jen naznačená nebo dokonce zavalená svalcem, dlouho zelená (což je pro tuto odrůdu typické), převážně čistá, jen hlubší jamky jsou šedě plstnaté.
Kalich: Zavřený, středně velký. Ušty na bázi širší, nazelenalé, šedě plstnaté, vzpřímené, nazpět ohnuté. Kališní jamka je středně široká i hluboká, často i mělká, žebernatá a jemně zvlněná, čistá, kolem kalichu s často nazelenalými skvrnami.
Dužnina: Bílá, jemná, křehká, dobré konzistence, šťavnatá, na vzduchu téměř nehnědne. Chuť je sladká až velmi sladká, ale není fádní, aromatická, se zvláštní typickou příchutí, velmi dobrá až výborná. Plody mírně voní.
Jádřinec: Středně velký až menší, nepatrně dutoosý, posunutý nad střed plodu, téměř srdčitý. Pouzdra otevřená, stěny částečně popraskané. Semena dobře vyvinutá.
Doba zrání: Sklízí koncem září, nemá se zejména u nižších tvarů ponechávat na stromě, neboť zkracuje skladovatelnost plodů. Konzumní zralosti dosahuje v říjnu a vydrží do ledna, z vyšších poloh a vyšších tvarů až do března. Ve sklepě nevadne.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Středně raná, dosti pravidelná, celkově středně úrodná. Plody nasazuje po 1 – 2 a občas vytváří menší shluky. Při suchém podzimu a přezrání snadno opadává.

Vhodné tvary a podnože

Svým růstem se hodí více pro kmenné tvary; polokmen na semenáči; čtvrtkmen na M 1, 11 a 2 anebo také v horších půdách na semenáči, zákrsky na M 2 a 4, vřetenovitý zákrsek na M 9, ale není zcela produktivní.

Nároky na prostředí

Má velké možnosti pěstování v I. – III. zóně. Nejlepší výsledky dává v úrodných, hlinitých, přiměřeně vlhkých půdách ve středních i vyšších polohách. Suché stanoviště a větrné polohy jsou nevhodné.

Odolnost

Značně trpí strupovitostí, zejména ve vlhkých létech, padlím jen středně. Plody jsou náchylné k hořké skvrnitosti, často také nadměrně hnijí ve skladech a i na stromě. Proti mrazům je odolné, nebylo pozorováno poškození.

Schopnost k přepravě

Velmi špatná, plody se velmi snadno otlačují, otlačeniny jsou velmi patrné a nevzhledné, zejména pak v době konzumní zralosti.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Výborná, harmonická, vyrovnaná chuť plodů, vyhovující vzhled plodů a poměrně menší náročnost na stanoviště. Ostatní vlastnosti jsou již jen průměrné.
Nedostatky: Velmi malá odolnost proti otlačení, plody se téměř nedají transportovat, pokud je nebalíme, nadprůměrně trpí strupovitostí.

Poznámky

V mládí stromky rostou poměrně bujně, silně se rozvětvují a obrůstají velmi dobře, zejména růstovými výhony. Je třeba proto pro zapěstování pravidelné a řidší korunky zakracovat, většinou jen málo a postupně pak zkracování vynechat, aby strom snadněji přešel do plné plodnosti. Udržovací řez se zaměřuje jen na průklest a jen občasné mírné zmlazení, které nepodráždí strom do nadměrného růstu. Vzrůst raději podporujeme hnojením. Tato odrůda je u nás silně zamořena virovou mozaikou jabloní, ke které je značně citlivá. Růstu a plodnosti nejlépe vyhovuje čtvrtkmen a zákrsek. Vřetenovitý zákrsek na M 9 sice dává větší plody, ale skladovatelnost se velmi zkracuje a i plodnost neodpovídá tomuto tvaru. Přesto ale tento důvod není důležitý, chceme-li si sortiment rozšířit o zimní, kvalitní jablko.
Čistecké lahůdkové doporučujeme pro svou výjimečně dobrou kvalitu dužniny pro dobré pěstitele na středních tvarech. Tržně nevyhovuje pro špatnou schopnost k přepravě.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Světle zelené listy, lesklejší výhony, tvar a barva plodu, hlavně líčko a nazelenalá místa kolem kalichu a stopečné jamky, bílá téměř nehnědnoucí dužnina velmi jemná slupka.

2 thoughts on “Čistecké lahůdkové

  1. Dobrý den.
    Velice ráda bych si pořídila na zahradu jablon s cisteckymi jablky,moc prosím o kontakt kde by se dala pořídit. Velmi ve předem děkuji. Kuliskova

Napsat komentář: Kuliskova Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *