Dukát

Synonyma a cizí názvy: Původně bylo uváděno pod selekčním číslem X – 21.

Původ: Tato odrůda byla vyšlechtěna jako kříženec z kombinace odrůd Golden Delicious x Coxova reneta v roce 1956 šlechtitelem Antonínem DVOŘÁKEM na šlechtitelské stanici v Těchobuzicích. Je rozmnožována od roku 1965 a předběžně byla povolena a zapsána do listiny povolených odrůd v roce 1969.
Rozšíření: V zahraničí se až na malé výjimky zatím nepěstuje. U nás se tato nová odrůda rozšiřuje hlavně v zahrádkách a v posledních létech i v intenzívních nízkokmenných výsadbách.


Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruna je kulovitá až široce kulovitá, později rozložitá, s větvemi v tupém úhlu.
Růst: Stromy zpočátku rostou velmi silně, jednoleté přírůstky jsou často přes 1 m dlouhé. Později intenzita růstu ustává a stromy rostou jen středně silně a při velké plodnosti již slabě. Vyznačují se velmi dobrým rozvětvováním. Ve školce rostou velmi bujně a rovně. Všechny tvary se dají velmi dobře vypěstovat z oček od země.
Výhony: Středně dlouhé, přiměřeně silné, mezi pupeny tvarově mírně kolénkovité. Barva výhonu je červenohnědá, jen málo stříbřitě ojíněná, a to hlavně na bázi, špička je jen málo ochmýřená a je drsná. Pupeny jsou středně velké, přitisklé. Lenticely jsou husté, kruhovité, světle rzivé, ve střední části velmi znatelné.
Listy: Středně velké, elipčité, tvarově dosti variabilní, souměrné, nejširší pod polovinou čepele, světleji zelené, lesklé, na rubu mírně ochmýřené. Okraj čepele je oble pilovitý, hluboce, často i dvojitě tupě pilovitý až vroubkovaný, povrch čepele je rovný, široce miskovitě prohnutý, podélně ohnutý jen v místě nasazení, špička je ostřeji vybíhající, často k jedné straně ohnutá. Řapík je nasazen v tupém úhlu, je střední až delší, silnější, u báze ztlustlý. Palisty jsou dobře vyvinuté, často širší.
Květy: Středně veliké až velké, mírně narůžovělé, korunní plátky jsou miskovitě prohnuté, po rozvinutí jsou květy ploché a plátky se vzájemně překrývají. Poupata jsou po 5 – 6 ve květenství, oblé, intenzívně načervenalé, později silně narůžovělé, červeně žilkovaně pruhované.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdě. Dobře opyluje odrůdy James Grieve, Golden Delicious, McIntosh, Coxova reneta, Spartan a Starking. Vhodní opylovači: McIntosh Red, Golden Delicious, Spencer, Coxova reneta, Starkrimson.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý, až zploštěle kulovitý, dosti variabilní, na příčném průřezu kruhovitý, podélný řez souměrný, v kališní části plodu jsou naznačena oblá žebra.
Velikost: Střední, ve velikosti je poměrně vyrovnaný, při velké násadě plodů menší.
Slupka: Hladká, suchá, středně tuhá, středně pevná. Základní barva je v době sklizňové zralosti zelená, později se mění na žlutozelenou až žlutou, krycí barva je žlutavě červená, na sluneční straně svítivě červená, líčko výrazně živě červené. Červená barva kryje polovinu až 2/3 plodu. Lenticely jsou málo znatelné, v červené barvě jsou výraznější.
Stopka: Dlouhá až velmi dlouhá, pružná šedohnědě ochmýřená. Stopeční jamka je středně hluboká, pravidelná, rzivá s šedavě hnědým nádechem.
Kalich: Středně veliký, uzavřený až pootevřený. Ušty delší až dlouhé s nazelenalou bází, suché a pružné. Kališní jamka je středně hluboká, pravidelná, mírně hrbolatá, čistá, jen kolem ušt mírně nazelenalá.
Dužnina: Tmavě žlutá až téměř oranžově žlutá, což je jeden z typických znaků pro tuto odrůdu. Chuť je sladká, málo navinulá, silně až výrazně aromatická, připomínající Coxovu renetu, velmi dobrá až výborná. Konzistence je středně zrnitá, křehká, velmi šťavnatá.
Jádřinec: Poměrně malý, úzký, cibulovitý, pouzdra dlouze zašpičatělá, stěny pouzder jemně popraskané, malá osní dutina, komory téměř spojeny. Semena jsou dobře vyvinutá, tmavě hnědá, smáčknutá, dosti dlouhá.
Doba zrání: Sklízí se v polovině až koncem října, nepadá, dobře drží na stromě. Konzumní zralost začíná v listopadu, ale také brzy po sklizni a vydrží do dubna.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plody nasazuje ve shlucích, obyčejně na delším plodném obrostu, je raná, zpočátku pravidelná, později při velkých násadách, jestliže tuto odrůdu neregulujeme řezem, je nebezpečí částečně střídavé plodnosti. Plodnost je velmi dobrá, patří k nejplodnějším odrůdám. Plody nasazuje převážně po dvou a vytváří velké shluky až chomáče plodů.

Vhodné tvary a podnože

Vzhledem k vysoké plodnosti je tato odrůda vhodná jen pro nízké tvary, kde se lépe může uplatňovat zmlazovací řez. Je vhodná pro všechny typy ovocných stěn a pásových výsadeb a také pro zákrsky až čtvrtkmeny. Čtvrtkmeny na podnoži M 1 a 11, zákrsky na M 4 a 2 a popřípadě i M 1, vřetenovité zákrsky na M 9. Je vhodná i pro přeroubování, ale jen nízkých tvarů.

Nároky na prostředí

Náročnost této odrůdy nebyla ještě dostatečně vyzkoušena. Vyžaduje spíše teplejší až středně teplé polohy s úrodnou půdou, ve vyšších polohách je nebezpečí, že nezískáme odpovídající výrazné aróma plodů. Je vhodná pro intenzívně oštetřované sady. Daří se dobře ve středních polohách.

Odolnost

Náchylnost ke strupovitosti je střední, padlím trpí slaběji. Je náchylná k fyziologické skvrnitosti plodů (podobně jako Coxova reneta a některé její kříženci): touto chorobou trpí obzvláště na půdách bohatých dusíkem anebo na půdách přehnojených draslíkem. Fyziologickou skvrnitost plodů se podařilo odstranit postřikem některých vápenatých solí (dusičnanem vápenatým – CaNO3, chloridem vápenatým – CaCl2). Toto vážné onemocnění může pokračovat i ve skládce. Mrazuvzdornost je dobrá, dosud nebylo zjištěno namrzání ve dřevě ani ve školkách, ani ve výsadbách.

Schopnost k přepravě

Plody jsou odolné proti otlačení, neboť mají tužší a pevnější slupku a tuhou dužninu. Otlačená místa nehnijí a poškození nejsou patrná. Snáší proto dobře i mechanické třídění.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Časná a vysoká plodnost, odolnost proti opadu plodů před sklizní, vhodnost pro ovocné stěny, vysoká kvalita plodů (zejména chuť) a její delší konzumní zralost, dobrá schopnost k přepravě.
Nedostatky: Sklon k fyziologické skvrnitosti plodů a menší velikost plodů způsobená někdy vysokou násasou plodů.

Poznámky

Dukát patří k nejplodnějším odrůdám. Plodí ve shlucích až chomáčích, proto se hodí pro nejintenzívnější tvary a způsoby výsadeb. Vyžaduje zmlazování. Vzhledem k náchylnosti k fyziologické skvrnitosti je nutné jako u většiny ostatních odrůd pocházejících z Coxovy renety se zaměřit ne správné hnojení a postřiky proti této chorobě. Výhodnější z hlediska pěstitelského je volit pro jeho počáteční abnormálně silný růst méně vzrůstné podnože a později raději tyto stromy zmlazovat než obráceně. Vzhledem k tomu, že velmi dobře obrůstá, je možno mladší silně rostoucí stromky řezat méně, než je u jabloní obvyklé. Udržovací řez je pak třeba zaměřit k správnému udržení poměru mezi plodností a růstem zmlazovacím řezem, který snáší velmi dobře.
Dukát je novou odrůdou, která ještě nebyla prozkoušena ve všech polohách, ale ukazuje se , že nejlépe jí budou svědčit střední polohy, kde také, zvláště na vápnem bohatších půdách, netrpí fytiologickou skvrnitostí. Původní mateční strom touto chorobou netrpěl, a proto je možné selekcí získat klony, které by tolik netrpěly tímto onemocněním. Dukát doporučujeme pro jeho velmi vhodné plodové vlastnosti do zahrádek a v případě zajištění ošetření proti fyziologické skvrnitosti i do intenzívních výsadeb.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Výhony, jejich zabarvení a ztlustlé patky pod pupeny, světle zelený list, kališní část plodu s kalichem, barva dužniny, stopka, která je delší, a chuť plodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *