Croncelské

Synonyma a cizí názvy: Transparente de Croncels, Apfel aus Croncels, Kronselskoje prozračnoje, Kronselska, Oliwka Kronselska.

Původ: Francie. Vyšlechtil školkař E. BALTET v roce 1869 v Croncels u Troyes. Pravděpodobně jde o semenáč Antonovky. Množeno od roku 1869.
Rozšíření: Tato odrůda byla velmi rozšířena téměř po celé Evropě. U nás se hodně pěstovala v první polovině tohoto století. Její rozšíření značně ovlivnilo též její používání jako kmenotvorné odrůdy ve školkách pro její odolnost k mrazům.


Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruna je kulovitá, později mírně rozložitá, tvoří silné konkurenční výhony, snadno houstne, větví se v ostrém úhlu.
Růst: Silný, později středně silný, výhony obrůstají krátkým i středně dlouhým plodonosným dřevem. Starší stromy mají tendenci k vyholování. Ve školce roste silně a rovně a je používána k mezištěpování. Ve zkouškách různých kmenotvorných odrůd se ukázalo, že není ale pro tento účel nejvhodnější.
Výhony: Středně dlouhé, silné rovné nebo mírně zakřivené, tvarově středně kolénkovité. Internodia středně dlouhá až dlouhá. Barva výhonu je tmavě hnědá s nafialovělým nádechem, vrchol šedě plstnatý až do poloviny, ostatní část je jen jemně, ale téměř souvisle ojíněná. Lenticely jsou dosti velké, kulaté, středně husté, málo nápadné. Pupeny malé, ploché, krátce trojúhelníkovité, sedící na ostře vystouplých patkách s ostrým středním žebrem. Květní pupeny jsou velké, oválné až přišpičatělé, na vrcholu více plstnaté. Dvouleté dřevo je nažloutle hnědé.
Listy: Velké až středně velké, široce vejčité, tvarově velmi variabilní, asymetrické, tmavě zelené, s našedlým nádechem, naspodu málo ochmýřené. Okraj čepele je nepravidelně dvojitě pilovitý, povrch čepele málo zvlněný, plochý až nepatrně žlábkovitý, nepravidelný, podélně prohnutý ve střední části čepele, s krátkou špičkou, ležící v ose. Řapík je středně dlouhý až delší, středně silný, mírně plstnatý. Palisty krátké, štětinkovité.
Květy: Velké až středně velké, ploché nebo jen širší, miskovité. Korunní plátky bělavě nebo jen slabě narůžovělé, oválné, mírně miskovitě prohnuté, s vystouplým středním žebrem, okraj silně zvlněný, vzájemně se jen velmi málo překrývají. Poupata po 5 – 7 v květenství, bělavě nazelenalá, růžově žilkovaná, kulovitá. Kališní ušty středně dlouhé, nazpět ohnuté. Blizny přesahují úroveň prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete raně. Vhodní opylovači: Astrachán červený, Baumannova reneta, Bernské růžové, Coxova reneta, Gdánský hranáč, James Grieve, McIntosh, Parména zlatá zimní, Průsvitné letní, Wealthy, Zvonkové.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý až ploše kulovitý, téměř pravidelný, nejširší uprostřed plodu, tvarově dosti vyrovnaný, hladký, jen ojediněle mírně hranatý, v obkališní části plodu souměrný.
Velikost: Střední až větší, celkově i ve velikosti jsou plody dosti vyrovnané.
Slupka: Hladká, středně lesklá, mírně mastná, bez rzivosti. Základní barva je světle zelená, později slámově žlutá, na sluneční straně překrytá zlatově žlutým až oranžovým líčkem, mramorovaným až „rozmytým“. Celkově je líčko nenápadné a u většiny plodů chybí. Lenticely jsou nenápadné, malé, jemné, bělavé i rzivé, na sluneční straně červeně vroubené, nápadnější.
Stopka: Středně dlouhá až krátká, středně silná, zelenavá, světle šedě plstnatá, dřevnatá, úroveň jamky obvykle nepřesahuje. Stopečná jamka je široká, hlubší, pravidelná, většinou naspodu šedě rzivá.
Kalich: Pootevřený i zavřený podle velikosti plodu. Ušty velké, báze široké, vzpřímené, šedě plstnaté. Kališní jamka je širší, hluboká, pravidelně vykroužená, po okraji jemně zvlněná, čistá, jen výjimečně kolem kalichu nepatrně rzivá.
Dužnina: Bělavě žlutá, jemně rozplývavá, křehká, dosti šťavnatá, na vzduchu slabě hnědne. Chuť je sladce navinulá, mírně kořenitá, u vyvinutých plodů dobrá.
Jádřinec: Středně velký, dutoosý, široce cibulovitý. Pouzdra širší, středně dlouhá, s jemně potrhanými stěnami, pootevřená. Semena větší, tmavě hnědá, dobře vyvinutá.
Doba zrání: V teplejších polohách se sklízí již koncem srpna a počátkem září, ale v některých oblastech také v polovině září. Konzumní zralosti dosahuje brzy po sklizni a vydrží do konce října. Při přezrávání moučnatí a ztrácí chuť. Z vyšších poloh vydrží mnohdy až do vánoc. Z mladých stromů vyzrává ovoce dříve.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodit začíná brzy, na semenáčích již ve 4. – 5. roce, plodnost je málo pravidelná, později zcela střídavá. Plody nasazuje po 2 – 3, tvoří menší shluky. Celkově je Croncelské méně úrodné. Plody před sklizní snadno padají. V úrodném roce bývá u starých stromů hodně nestandardního ovoce.

Vhodné tvary a podnože

Polokmen na semenáči, čtvrtkmen na M 11 a 1, A2. Na nižší tvary se nedoporučuje.

Nároky na prostředí

Vyhovuje jí I. – III. zóna. Na polohu a klíma je méně náročné, roste dobře i v průměrných jabloňářských oblastech. Na příliš vlhkých místech a ve studených půdách trpí velmi silně strupovitostí.

Odolnost

Strupovitostí trpí silně, padlím středně silně. Proti mrazu je odolné, což byl největší důvod pro rozšíření jako kmenotvorné odrůdy ve školkách.

Schopnost k přepravě

Vyžaduje velmi pečlivou sklizeň, nesnáší dopravu, velmi snadno se otlačuje.

Celkové zhodnocení

Přednosti: V první řadě je to značná mrazuvzdornost ve dřevě a menší náročnost na stanoviště.
Nedostatky: Velmi malá odolnost proti strupovitosti, střídavá plodnost, velmi malá schopnost k přepravě, padání plodů před sklizní, konzumní zralost v době, kdy je k dispozici celá řada odrůd kvalitnějších a hospodářsky významnějších.

Poznámky

Croncelské je vhodné jen pro kmenné tvary, poněvadž však tyto tvary ustupují nízkokmenům, je jeho význam omezený. Mladé stromy rostou velmi bujně a je třeba jen středně hlubokého řezu k vytvoření pravidelné korunky a tvorbě dostatečného obrostu. Koruny jsou úzké a je účelné je rozevírat řezem anebo i rozpěrkami. V plné plodnosti při velké násadě je vhodné provádět silnější průklest, popřípadě jemnější zmlazovací řez. Tuto odrůdu nesmíme vysazovat do větrných poloh, neboť ovoce zde silně padá. Croncelské můžeme doporučit jen výjimečně do drsných poloh v okrajových oblastech pěstování jabloní pouze pro polokmeny a čtvrtkmeny.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Habitus koruny, tvar plodů, stopečná část se stopečnou jamkou, lenticely, často růžově lemované.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *