Odolnost proti otlačení

Tato odolnost je podmíněna pevností (soudržností) dužniny. Od doby sklizně až do přezrání plodů se neustále snižuje. Plody zimních odrůd jsou při transportu odolnější než plody odrůd podzimních a letních. Jablka s malými buňkami a s menšími mezibuněčnými prostory mají pevnější dužninu, a proto nejlépe snášejí transport. Na červených plodech nebývají drobná otlačení patrná a není proto jejich celkový vzhled narušen. Naopak na plodech žlutých jsou zřejmá i nejdrobnější otlačení, která kazí jejich vzhled. Tyto odrůdy vyžadují proto zvlášť pečlivé balení v menších obalech.
KRÜMMEL a kol. (1956) hodnotí plody v období stromové zralosti. V konzumní zralosti jsou plody většiny odrůd citlivější. Hodnocení provádíme podle KOHOUTA (1960a); hodnocení je však třeba provádět objektivně přístrojem (HYDE a INGLE 1968). Rozeznáváme odolnost proti otlačení slupky a pod ní ležící dužniny: 1. velmi malou; 2. malou; 3. střední; 4. velkou; 5. velmi velkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *