Zabergäu

Původ: Pochází z Německa z Hausenu an der Zaber u Brackengeimu ve Würtenbersku. Vznik této odrůdy není jasný. Podle jedné zprávy jde o semenáč, podle druhé je tato odrůda identická s Kanadskou renetou. Ve druhém případě by šlo však spíše mutaci Kanadské renety. Tato odrůda se objevila v r. 1926 na výstavě a od té doby se rozšiřovala.
Rozšíření: Pěstuje se jen ojediněle.
Znaky a vlastnosti stromu: Roste velmi bujně a vytváří široké, ploché koruny. Tato odrůda je triploidní, a proto je špatným opylovačem. Kvete středně raně.
Znaky a vlastnosti plodu: Plody jsou velké až velmi velké, zploštělé. Slupka je drsná, suchá, žlutozelená s červeně oranžovým líčkem. Plody jsou silně rzivé. Dužnina je žlutavě bílá, středně pevná, dosti šťavnatá, chuti sladce navinulé, mírně aromatické, dobré. Sklízí se v polovině října, konzumní zralosti dosahuje v prosinci a vydrží do dubna. Vyžaduje uskladnění při vysoké relativní vlhkosti, neboť plody snadno vadnou.
Plodnost: Pozdnější, střední, střídavá.
Odolnost: Proti mrazu je střední, strupovitostí trpí středně, padlím slaběji. Stromy jsou napadány mšicí vlnatkou krvavou a sviluškou.
Celkové zhodnocení: Přednostmi této odrůdy jsou dobrá odolnost proti chorobám a dlouhá konzumní zralost plodů. Nedostatkem je horší skladovatelnost plodů (náchylnost k vadnutí), jejich málo lákavý vzhled a náchylnost k napadení mšicí vlnatkou krvavou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *