Linda

Synonyma a cizí názvy: Žádné nejsou.

Původ: Kanada, kde byla získána jako semenáč odrůdy Langford Beauty před 50 léty. Otcovskou odrůdou byl snad McIntosh.
Rozšíření: V zahraničí je podle dostupných údajů množena jen omezeně zvláště v Polsku, kde je ceněna pro svou odolnost k namrzání. U nás se objevila po 2. světové válce a pěstovala se jen na malých plochách v zahrádkách.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruna je kulovitá, až ploše kulovitá, značně nepravidelná, hustá, v době olistění velmi hustá. Úhel nasazení větví je středně ostrý.
Růst: V mládí je bujný, vytváří dlouhé výhony, později roste středně silně. Obrůstávání výhonu je dostačující, vytváří delší až středně dlouhý obrost. Vyžaduje pečlivý výchovný řez, v plodnosti středně hluboké zmlazení a hojný průklest. Ve školce roste poměrně silně, ale mírně křivě, na nižší tvary je vhodné pěstovat stromky jako očkovance, jinak je lépe použít mezištěpování na kmenotvornou odrůdu.
Výhony: Středně silné, rovné nebo jsou mírně zakřivené, tvarově málo kolénkovité. Internodia jsou středně dlouhá až dlouhá, nestejnoměrná. Barva je jasně červenohnědá, lesklá, báze výhonu nazelenalá, vrchol mírně plstnatý, ostatní část výhonu jemně ojíněná nebo lesklá. Lenticely kulaté, středně velké, velmi řídké téměř po celém výhonu, pravidelné, značně výrazné. Pupeny jsou plošší, protáhle trojúhelníkové až protáhle oválné, nestejnoměrně vyvinuté, celé plstnaté a sedí na vyšších patkách, s krátce a ostře vyznačenými žebry. Květní pupeny jsou velmi velké, oválně kuželovité, tupěji zakončené, šupiny jsou tmavě hnědé, mezi šupinami slabé ochmýření. Dvouleté dřevo je olivově hnědé, stříbřitě šedé.
Listy: Velké až velmi veliké, okrouhle eliptičné až opakvejčité, asymetrické, tvarově nevyrovnané, tmavě zelené, lesklé, středně silné, naspodu jen málo ochmýřené. Okraj čepele je jednoduše ostřeji pilovitý, povrch čepele rovný nebo jen nepatrně zvlněný, plochý, podélně od místa nasazení středního nervu dolů prohnutý, špička výrazně vystupující, kratší, k jedné straně přikloněná. Řapík je nasazen v tupém úhlu, je delší a slabší, ochmýřený, málo načervenalý. Palisty jsou středně veliké, dobře vyvinuté.
Květy: Velké až velmi velké, kulovitě pootevřené, velmi krásně zbarvené. Korunní plátky bílé, růžově žilkované, okrouhle eliptičné, mírně miskovitě prohnuté, pravidelné, s okrajem rovným, vzájemně se překrývající. Poupata po 4 – 5 v květenství, narůžovělá, bělavě žilkovaná, velká, oble zakulacená. Kališní ušty širší, mírně nazpět ohnuté. Čnělky tuhé, pevné, rovné, blizny nad úrovní prašníků.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdě a vydrží kvést velmi dlouho. Vhodní opylovači: Coxova reneta, Jonathan.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý, ale také někdy mírně zploštěle kulovitý, nejširší většinou uprostřed, bez znatelných žeber, na obou koncích ploše nepravidelně zaoblený, příčný průřez je nepravidelně kruhovitě zaoblený, podélný průřez je značně nesouměrný, tvarová vyrovnanost je velmi malá.
Velikost: Větší, někdy jen střední, ve velikosti jsou plody málo vyrovnané.
Slupka: Hladká, lesklá, ve zralosti mastná, jemná, pružná. Základní barva je zelenožlutá, později žlutá, krycí barva je jasně červená, mramorovaně nebo drobně tečkovaná, na slunci svítivě rudě červená, u vybarvených plodů je namodrale fialová, silně ojíněná, zastíněné plody jsou málo vybarvené a často mají líčko jen slabě červeně pruhované. Červená barva kryje od 1/5 plodu až celý plod. Lenticely drobné, ve žluté základní barvě červeně lemované, v červené barvě svítivě bíle vroubkované, což je pro tuto odrůdu typické.
Stopka: Středně dlouhá, slabší, zdřevnatělá, červenohnědá, mírně ochmýřená, úroveň jamky málo převyšující. Stopečná jamka je široká, středně hluboká, ale také velmi měkká, značně nepravidelná, někdy i se závalem, šedorzivě zbarvená (je-li hlubší, mělká jamka je čistá).
Kalich: Malý až střední, uzavřený. Ušty menší, na bázi zelenavé, jinak hnědé, mírně ochmýřené, konce nazpět zahnuté. Kališní jamka je širší, mělká, téměř povrchová, nepravidelná, hrbolatá až jemně zvlněná, čistá.
Dužnina: Bílá, pod slupkou mírně narůžovělá, křehká, jemná, velmi šťavnatá. Po rozkrojení na vzduchu dosti hnědne. Chuť je sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá až výborná, osvěžující.
Jádřinec: Středně velký, dutoosý. Pouzdra prostorná, pootevřená, se stěnami mírně popraskanými, obsahujícími nejvíce po 2 dobře vyvinutých, dlouze špičatých semenech.
Doba zrání: Sklízí se koncem září až začátkem října. Plody dozrávají na stromě nestejně, před sklizní často padají, a proto je vhodné protrhávání. Konzumní zralosti dosahují v listopadu a vydrží do ledna i déle. Při skladování jsou velké ztráty, neboť plody hnijí.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodit začíná středně pozdě, zpočátku je plodnost pravidelnější, později mají stromy silný sklon ke střídavé plodnosti. Plody se nasazují po 2 – 3 plodech ve shlucích. Ovoce se nestejnoměrně vyvíjí, hlavně nestejnoměrně vybarvuje, protože plody jsou hustým olistěním hodně zastíněny.

Vhodné tvary a podnože

Linda je nevhodná pro vyšší kmenné tvary, neboť na nich nelze dosáhnout vysoké kvality plodů. Čtvrtkmeny se doporučují štěpovat na M 1, zákrsky na M 2, 4 a vřetenovité zákrsky na M 9. Na přísněji tvarované stěny palmet se nehodí. Pro přeroubování není zvlášť vhodná.

Nároky na prostředí

Vyžaduje stanoviště v I. – II. zóně, půdy dobré, hlubší a úrodné, ale nesnáší vlhké a uzavřené polohy. V těchto polohách nadměrně trpí strupovitostí a moniliózu; na vyloženě suchých půdách plody hodně opadávají.

Odolnost

Je málo odolná na strupovitost, padlím trpí středně, plody snadno podléhají monilióze. Ztráty plodů hnitím na stromě jsou velké a ještě dále pokračují ve skládce. Proti mrazům je odolná až velmi odolná.

Schopnost k přepravě

Plody jsou velmi citlivé na otlačení, a to jak při sklizni, tak zejména později v době zrání při dopravě, kdy otlačeniny jsou velmi zřetelné.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Nejlepší vlastností této odrůdy je velmi svěží, jakostní, aromatická chuť dužniny a u plodů pěstovaných na dobře osvětlených tvarech i vybarvenost ovoce. Cenná je i odolnost proti mrazům.
Nedostatky: Malá odolnost proti strupovitosti a monilióze na stromě i ve skladě, malá nebo jen střední plodnost, tvorba příliš hustých korun, nestejnoměrné vybarvení ovoce, citlivost k otlačení plodů.

Poznámky

Po vysazení rostou stromy poměrně bujně a nepravidelně, často se vyvíjí plošší jednostranná koruna, a proto je třeba cílevědomého řezu. Po vytvarování korunky je nutné na silnějších podnožích výchovný řez omezit a při plné plodnosti více uplatňovat jen průklest a v nejnutnějším případě pak slabší zmlazení; hlubší zmlazovací řez se nedoporučuje. Z hlediska drobných pěstitelů je výhodnější pěstovat tvary menší na podnožích M 4 a 9, kde se docílí požadovaného osvětlení v koruně, účinnější chemické ochrany, a tím i lepší kvality plodů.
Linda má své opodstatnění ve středních a vyšších polohách pouze v zahrádkách, kde lze při dobrém ošetření docílit vysoké jakosti plodů.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Charakteristické výhony, zejména jejich barva, květní pupeny, jejich velikost a ochmýření, husté, silně olistěné koruny, velké listy, velké, krásně vybarvené květy, tvar plodů a barva dužniny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *