Hájkova reneta

Synonyma a cizí názvy: Hájkova muškátová reneta.

Původ: ČR. Byla získána výběrem jako nahodilý semenáč K. HÁJKEM v Kostelci u Heřmanova Městce kolem roku 1885. Připomíná starou odrůdu Muškátovou renetu (Muskat Renette, Reinette musqueé).
Rozšíření: V zahraničí není zpráv o jejím rozšíření. U nás je hojně pěstována v zahrádkách.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou kulovité, později až široce kulovité a mírně převislé, celkově dosti husté.
Růst: Stromy rostou středně silně, později slabě až velmi slabě. Výhony dobře obrůstají většinou kratšími plodonosnými větévkami. Ve školce roste slabě, ale pro nižší tvary se dá pěstovat z oček. U vyšších tvarů je lépe používat štěpování v korunce.
Výhony: Středně silné až slabší, prohnutě zakřivené, tvarově mírně kolénkovité. Internodia středně hustá, pravidelná. Výhony jsou světleji olivově nazelenale hnědé (ve stínu), na sluneční straně více načervenale hnědé, jen málo ochmýřené, ojínění je jen naznačené na bázi. Lenticely kulaté i protáhlejší, malé, středně nápadné. Pupeny jsou středně velké, mírně protáhlé oválné, slabě odstávající, celé jemně plstnaté, sedící na širokých, nízkých patkách s ostře vyniklými bočními žebry. Květní pupeny jsou kuželovité, protáhle přišpičatělé, červenavě žilkované, plstnaté. Dvouleté dřevo je nažloutlé a olivově zelené.
Listy: Středně velké až menší, protáhle eliptické, tvarově méně vyrovnané, tmavě zelené, matné, naspodu málo ochmýřené. Okraj čepele je mělce jemně a dvojitě tupě pilovitý až vroubkovaný, zvlněný, plocha čepele je rovná, plochá, podélné prohnutí střední, špička krátká, tupější, rovná. Řapík nasazen v mírně ostrém úhlu, středně dlouhý až delší, slabý, mírně ochmýřený. Palisty jsou kratičké, štětinkovité.
Květy: Středně velké, široce miskovité. Korunní plátky jemně žilkované, nachové, naspod nafialovělé až narůžovělé, široce miskovité, s velmi krátkou stopkou, téměř rovné, místy střední nerv vystouplý, vzájemně se překrývající. Poupata po 6 – 7 v květenství, menší, protáhle eliptická, nachově červená, později světlejší.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdě, poměrně dlouhou dobu a postupně. Vhodní opylovači: Golden Delicious, James Grieve, Oldenburgovo, Ontario, Watervlietské mramorované. Neopyluje se Parménou zlatou.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Ploše kulovitý, nejširší uprostřed nebo jen málo pod polovinou plodu, pravidelně s 5 žebry. Žebernatost je jen naznačená v kališní části, ve stopečné části je plod oblý. Příčný obrys je pravidelný, kruhovitý nebo málo hranatý, podélně mírně nesouměrný. Tvarově jsou plody vyrovnané až velmi vyrovnané.
Velikost: Menší až střední, při velké úrodě jsou plody často malé.
Slupka: Mírně drsná, suchá, jemná, křehká. Základní barva je v době zralosti slámově žlutá, krycí barva je světle bronzovcě narezivělá, na sluneční straně je sytější žlutavě oranžové líčko, vyznačené úzkými přetrhanými proužky. Načervenalé líčko kryje jen velmi malou část plodu. Lenticely jsou malé, rzivé, nenápadně zanikající rzivou barvou, která v drsnějších podmínkách často kryje převážnou část plodů.
Stopka: Středně dlouhá, slabší, velmi variabilní, červenohnědá, šedě plstnatá, ke straně ohnutá, úroveň jamky přesahující. Stopečná jamka je široká, hlubší, nepravidelně paprskovitě rzivá.
Kalich: Zavřený, malý, ušty dlouhé, zelenošedě plstnaté, vzpřímené, špičky nazpět ohnuté. Kališní jamka je užší a hlubší, malá pravidelná, mírně žebernatá nebo jen jemně hrbolatá, málo rzivá.
Dužnina: Nažloutlá, křehká, zpočátku poněkud hrubší, ale ještě dobré konzistence. V optimální zralosti dosti šťavnatá, později sušší, po rozkrojení slabě hnědne. Chuť je sladce navinulá, s muškátovou příchutí, velmi dobrá.
Jádřinec: Středně veliký, dutoosý, nad střed mírně posunutý, široce cibulovitý. Pouzdra širší, pootevřená, stěny jen slabě popraskané. Semena dobře vyvinutá.
Doba zrání: Sklízí se v polovině října, konzumní zralosti dosahuje v druhé polovině listopadu, vydrží do února až března i déle. Vyžaduje vyšší relativní vlhkost při skladování, jinak vadne.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Je velmi raná, často plodí již ve školce, plodnost téměř pravidelná, velmi úrodná. Plody nasazuje většinou po 2 a vytváří řidší shluky.

Vhodné tvary a podnože

Vyšší tvary jsou vhodné, ale je nutné počítat s menšími plody. Je vhodná i pro přeroubování méněcenných a bujněji rostoucích odrůd, zvláště v sadech, kde není dostatek místa. Polokmen štěpujeme na semenáč, čtvrtkmen na semenáče M 11, A2, zákrsek na M 1, 2 a 4, vřetenovitý zákrsek na M 4, 2 a M 9 jen na velmi dobrých půdách. Je vhodná pro všechny druhy ovocných stěn.

Nároky na prostředí

Jako všechny úrodné odrůdy vyžaduje dobře hnojené, úrodné a středně vlhké půdy, ve středních, ale chráněných polohách. Nedaří se v suchých půdách, kde špatně roste a plody jsou drobné.

Odolnost

Proti strupovitosti je značně odolná a téměř touto chorobou netrpí, proti padlí je středně odolná. Proti mrazům je dosti odolná. Na příliš vlhkých místech trpí rakovinou jabloní.

Schopnost k přepravě

Plody jsou velmi odolné proti otlačení, a proto se velmi dobře přepravují.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Bohatá a pravidelná plodnost, raný nástup plodnosti, dobrá schopnost k přepravě, delší doba konzumní zralosti, vhodný růst pro nejintenzívnější tvary, vysoká odolnost proti strupovitosti, dobrá odolnost proti mrazu a vyhovující chuťové vlastnosti.
Nedostatky: Málo tržně lákavé plody se rzivou slupkou, sklon k tvoření drobných plodů, které nedocilují pak typické chuti, vadnutí plodů ve skladech, rychlé stárnutí stromů, zejména na slabších podnožích.

Poznámky

Stromky po vysazení rostou středně silně, ale brzy růst ustává. Z těchto důvodů provádíme výchovný řez raději hlouběji a stromky na středně vzrostlých podnožích anebo dokonce na slabých každoročně zkracujeme. Řezem se snažíme oddálit stárnutí stromů, neboť po zastavení růstu se nám někdy ani hlubším zmlazovacím řezem plodonosného obrostu, nepodaří vyprovokovat potřebný růst. Zmlazení snáší velmi dobře a je to jediný spolehlivý zákrok k zajištění dostatečně velkých plodů. Důležité je sledovat zdravotní stav této odrůdy, neboť zdravé a otestované stromy na virové choroby vykazují růst lepší. Nejcennější vlastností této odrůdy je odolnost proti strupovitosti, kterou využívají šlechtitelé pro získání odolnějších nových odrůd.
Hájkovu renetu doporučujeme do zahrádek v drsnějších podmínkách a pro menší samozásobitelské sady s místním odbytem.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Slabý růst a kompaktní habitus stromků, barva plodu, s typickým zabarvením líčka, rzivost, delší stopka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *