Apples

Dužnina

Barva dužniny. Pomologové téměř vždycky při popisu odrůd hodnotí i barvu dužniny. Podle VÁVRY (1955) je tento znak méně variabilní než barva slupky. Naproti tomu REJMAN – ZALIWSKI a kol. (1956) považují barvu dužniny za znak velmi proměnlivý.
Někteří pomologové (SCHMIDT 1947, BOČEK 1953, KRÜMMEL a kol. 1956, MURAWSKI 1960) rozeznávají jen několik základních odstínů barvy dužniny. PAŠKEVIČ (1933), VENJAMINOV (1953), VÁVRA (1953), LESJUK (1963) uvádějí, že vedle základních odstínů existuje řada přechodů.
U některých odrůd není dužnina jednobarevná. U odrůd s červenou slupkou může být dužnina u dobře vyzrálých plodů ze sluneční strany narůžovělá buď těsně pod slupkou, nebo dokonce po celé dužnině (u malináčů). Někdy se červené zabarvení rozšiřuje až k jádřinci (některé červené žebernáče). Podle VENJAMINOVA (1953) tvoří zvláštní skupinu tzv. „rudomasé“ mičurinské odrůdy (Komsomolec aj.). Jsou to hybridy kulturních odrůd s Malus neidzwetzkyana a vyznačují se více nebo méně růžovým odstínem dužniny.
PAŠKEVIČ (1933) uvádí, že někdy i svazky cévní mohou být zabarveny výrazněji červeným tónem vzhledem k barvě okolní dužniny (červené kalvily, Malus niedzwetzkyana). Podle barvy rozlišujeme dužninu: 1. zelenavě bílou; 2. bílou; 3. bílou – pod slupkou narůžovělou nebo s narůžovělými svazky cévními; 4. žlutavě bílou (krémovou); 5. žlutavě bílou – pod slupkou narůžovělou nebo s narůžovělými svazky cévními; 6. bělavě žlutou; 7. bělavě žlutou – pod slupkou narůžovělou nebo s narůžovělými svazky cévními; 8. žlutou; 9. světle červenou.
Oxidace (hnědnutí) dužniny. Při popisech odrůd se někdy hodnotí i stupeň hnědnutí, tj. intenzita hnědnutí po rozkrojení. I v tomto znaku jsou značné rozdíly. Plody většiny odrůd po rozkrojení hnědnou. Jen plody některých odrůd barvu dužniny nemění. Tento znak se hodnotí dosud jen subjektivně; objektivně se pokoušel stanovit stupeň oxidace PAŠKEVIČ (1933). Ovšem podobné metody nejsou z praktického hlediska přijatelné. KRÜMMEL a kol. (1956) posuzují hnědnutí dužniny hodinu po rozkrojení zralých plodů. Podle stupně hnědnutí, a to jednu hodinu po rozkrojení plodů, rozlišujeme dužninu: 1. nehnědnoucí; 2.téměř nehnědnoucí (hnědne sotva znatelně); 3. hnědnoucí slabě; 4. hnědnoucí středně; 5. hnědnoucí silně; 6. hnědnoucí velmi silně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *