Doba vegetace

Mezi jednotlivými odrůdami byly zjištěny rozdíly v počátku rašení pupenů (listových i květních), v době květu, opadu plůdků (červnovém opadu), ukončení růstu, zrání plodů (stromové zralosti), změny barvy listů a v začátku opadu listů i v délce trvání vegetačního období. Pravidelněji bývá sledován začátek rašení listových a květních pupenů, dále období květu, doba sklizně a ukončení vegetace, popř. délka vegetačního období nezbytná k plnému vývinu plodů (PAŠKEVIČ 1933, DEMMERQUES a kol. 1955, REJMAN – ZALIWSKI a kol. 1956, KOHOUT 1960a, PIENIAZEK 1965). Někdy se zjišťuje také ukončení růstu prodlužujících výhonů. Na průběh fenofází má vliv celá řada faktorů, a proto je nutné provádět fenologická pozorování u odrůd jen na jednom stanovišti, ve stejných půdních podmínkách, při stejné agrotechnice a na stejných podnožích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *