Bláhovo oranžové

Synonyma a cizí názvy: Bláhova oranžová reneta

Původ: Československo. Vyšlechtil Václav BLÁHA v Libovicích (okres Kladno) z křížení Coxovy renety x Wagenerovo. Původní semenáč přinesl první plody v roce 1954, od roku 1969 je předběžně povolena pro množení a je zapsána do listiny povolených odrůd v ČSSR.
Rozšíření: V zahraničí se ještě nepěstuje. U nás je rozšířena zatím nejvíce na Turnovsku a v poslední době se ve větší míře zavádí v zahrádkách a proniká i do produkčních výsadeb.


Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou zpočátku úzce pyramidální, vzpřímené, husté. Větve nasazuje v příliš ostrém úhlu, až teprve v plné plodnosti se koruny mírně rozkládají. Habitem i růstem připomíná Breuhahnovo.
Růst: Roste středně silně, nestejnoměrně obrůstá, na větvích vytváří po zakrácení 3 – 4 růstové výhony, dále 2 – 3 plodné trnce a ostatní obrost tvoří jen méně hodnotné plodné pupeny. Při delším řezu je velká část výhonu bez obrostu. Ve školce roste rovně, středně silně až slaběji, tvoří silnější jednoleté štěpovance s předčasným obrostem ve formě trnců. Korunky tvoří po zakrácení méně výhonů. Ve školce velmi snadno namrzá, a proto u vyšších tvarů, včetně čtvrtkmenů, je nutné mezištěpování.
Výhony: Dlouhé, silné, válcovité, rovné, téměř vůbec nezakřivené, pouze pupeny jsou mírně vystouplé. Internodia středně hustá až hustší, méně pravidelná. Barva výhonu je na sluneční straně červenavě hnědá, na zastíněné olivově hnědá, lesklá. Vrchol je málo ochmýřený, ostatní část výhonu je mramorovaně stříbřitě ojíněná. Lenticely jsou kulaté, velmi velké, světle korkovité, řídké, jsou vyvinuty jen na spodní části, jinak téměř chybějí. Pupeny jsou krátce, tupě kuželovité, přitisklé, šedě ochmýřené, sedící na krátce vystouplých patkách s velmi širokými oblými bočními žebry. Květní pupeny jsou kuželovité, načervenale hnědé, jen na špičce ochmýřené. Dvouleté dřevo je šedavě hnědé, rozpraskané s korkovitými lenticelami.
Listy: Středně veliké, širší, elipčité, nejširší uprostřed čepele, tvarově vyrovnané, symetrické, tmavě zelené, velmi lesklé, naspodu málo ochmýřené. Okraj čepele je jednoduše, místy dvojitě pilovitý, plocha čepele je téměř rovná, široce člunkovitě prohnutá, podélné prohnutí je mírné, špička protáhlejší, rovná nebo k jedné straně zahnutá. Řapík je nasazen v ostřejším úhlu, je silnější, středně dlouhý, báze načervenalé, ztlustlá, mírně ochmýřená. Palisty jsou delší a úzké.
Květy: Malé až středně veliké, miskovité. Korunní plátky jsou nachově načervenalé, zvláště naspodu a okraje plátků, tvar je hluboce miskovitý, široce elipčitý, okraje jsou rovné, plátky se dotýkají nebo mírně překrývají. Poupata jsou kulovitá, po 5 – 6 v květenství, na středně dlouhé, karmínově červené stopce. Ušty jsou úzké, zpět ohnuté.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete později. Vhodní opylovači: Golden Delicious, Stark spur Golden Delicious, Kidd’s orange, Starking Delicious.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý, nejširší uprostřed plodu, hladký, oblý, bez žeber. Příčný obrys zakulacený, pravidelný, podélný průřez souměrný. Ve tvaru jsou plody středně vyrovnané.
Velikost: Střední, méně vyrovnaná.
Slupka: Hladká, suchá, matná, pevná, pružná, místy narezavělá. Základní barva je zelenožlutá, později žlutá, z větší části překrytá červení v podobě tečkování. Líčko světle červené s naznačeným pruhováním, červená barva kryje 2/3 – 3/4 plodu. Lenticely jsou malé, rzivé, málo výrazné, zcela nenápadné.
Stopka: Středně dlouhá nebo i kratší – podle postavení plodů ve shloučeném plodenství, středně silná, hladká, hnědě zbarvená, rovná, úroveň jamky jen někdy mírně přesahující. Stopečná jamka je středně široká a hluboká, téměř pravidelná, narezavělá.
Kalich: Zavřený, malý. Ušty vzpřímené, středně široké, delší, úzké, šedě ochmýřené. Kališní jamka je středně široká, mělčí, mírně hrbolatá, většinou čistá.
Dužnina: Nažloutlá, pevná, později jemná, křehká, šťavnatá, po rozkrojení slabě hnědne. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá.
Jádřinec: Menší, dutoosý a je umístěn ve středu. Pouzdra pootevřená, stěny slabě rozpraskané. Semena četná, dobře vyvinutá.
Doba zrání: Sklízí se v polovině října, konzumně dozrává v prosinci, vydrží do února až března.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Začíná středně pozdě, zpočátku je pravidelná, hojná; plody dobře drží na stromě, jsou nasazeny po 2 – 3 a vytvářejí shluky.

Vhodné tvary a podnože

Je vhodná především pro nízké tvary. Čtvrtkmen na M 1, M 11 a A2, zákrsek na M 2 a 4, vřetenovitý zákrsek na M 9. V ovocných stěnách nebyla vyzkoušena, růstově ale těmto přísněji vedeným tvarům nevyhovuje pro svůj typicky pyramidální růst.

Nároky na prostředí

Nejvhodnější jsou polohy I. – II. zóny. Vyžaduje úrodné, hlinité, přiměřeně vlhké půdy a vyšší vlhkost vzduchu. Na suchých stanovištích trpí padlím, na studených a mokrých půdách nevyzrává a namrzá ve dřevě.

Odolnost

Proti mrazům je málo odolná; v zimě v r. 1970/71 hodně ve školkách a místy i v sadech namrzla ve dřevě. Proti strupovitosti středně odolná, padlím trpí silně.

Schopnost k přepravě

Není citlivá k otlačení a malé otlačeniny nejsou v barvě patrné.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Hlavní předností jsou plodové znaky, zejména tvar, barva, velmi dobrá chuť a dobrá skladovatelnost.
Nedostatky: Menší odolnost proti mrazům ve dřevě, nevhodný růst v prvních létech po výsadbě, malá odolnost proti padlí.

Poznámky

V mládí rostou stromky středně silně a zvláště na silnějších typech tvoří husté souměrné a vyrovnané koruny. Špatně obrůstají, tvoří silné růstové výhony a krátký obrost. Zakrácení musí být proto při výchovném řezu středně hluboké, aby větve nevyholovaly, i za cenu následného zahuštění koruny. Po zapěstování základních větví se již neprovádí zkracování, ale jen průklest, čímž se přiblíží plodnost. Po 2 – 3 letech v roce velké násady korunku dodatečně upravíme zakrácením do dvouletého dřeva. Udržovací řez sestává z průklestu a podle potřeby za zmlazovacího řezu plodného obrostu, který v údobí plodnosti snáší dobře. Při hodnocení této nové odrůdy vycházíme z omezených zkušeností a bude třeba doplnit údaje o další biologické znaky. Jedním z nich je např. deformace listů s příznaky proužkové mozaiky, která je způsobena virem. Tuto chorobu získala pravděpodobně při počátečním rozmnožování, které se provádělo nekontrolovatelně. Původní matečný strom již nebyl k dispozici v době uznávacího řízení této odrůdy. Po odstranění onemocnění lze očekávat, že některé vlastnosti se dodatečně změní. Bláhovo oranžové si pro dobré plodové vlastnosti zasluhuje rozšíření v zahrádkách, ale i v poloprovozních výsadbách.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Charakteristický habitus koruny, tmavě zelený, lesklý list, silné, rovné, téměř válcovité výhony, tvar, barva a chuť plodů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *