Beforest

Synonyma a cizí názvy: Nemá žádné.

Původ: Kanada. Odtud byla tato odrůda dovezena v r. 1921 do Polska L. BOBINSKIM.
Rozšíření: V zahraničí je rozšířena zejména v Polsku, kde je vysazována do menších sadů od roku 1921. I nás se pěstuje jen v zahrádkách.


Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny jsou široce kulovité až zploštěle kulovité, husté, hlavní větve jsou nasazeny v tupém úhlu (nad 45°).
Růst: V mládí roste bujně, později středně silně, jen na slabých podnožích je v plné plodnosti růst slabší. Patří k odrůdám silně rostoucím, růstem se podobá Boskoopskému. Ve školce roste bujně, ale značně křivě. Z oček se dají pěstovat jen zákrsky. Vyšší tvary je lépe štěpovat v korunce na mezikmen.
Výhony: Dlouhé, středně silné, mírně zakřivené, tvarově středně kolénkovité. Internodia jsou středně dlouhá až dlouhá. Barva výhonu je ve spodní části nazelenale hnědá, ve stínu a na sluneční straně je načervenale hnědá. Vrchol výhonu je ochmýřený, střední část nepatrně znatelně ojíněná. Lenticely jsou kulaté, středně velké, světle hnědé, vystouplé a dosti výrazné. Pupeny jsou protáhle, jazykovitě stočené ke straně, dlouze zašpičatělé, velmi velké, karmínově červené, špičky žluté, jen na bázi málo ochmýřené, patky malé, nízké, ploché, žebra jen naznačená. Květní pupeny jsou velké, karmínově červené, lysé, dlouze zašpičatělé. Dvouleté dřevo je šedohnědé, s velkými, vystouplými korkovitými lenticelami.
Listy: Středně velké, až větší, vejčité až okrouhlé, největší šířka je nejčastěji v horní třetině čepele, ve tvaru jsou značně variabilní, naspodu jen slabě ochmýřené. Okraj čepele je výrazně dvojitě oble pilovitý, plocha čepele je zvlněná, mírně ploše žlábkovitá, podélně ohmutá v místě nasazení, špička delší, protáhlejší a ohnutá ke straně. Řapík je nasazen v mírně ostrém až tupém úhlu, je středně silný, slabě ochmýřený, jen u báze málo načervenalý. Palisty jsou dobře vyvinuté, širší, kopinaté.
Květy: Malé až středně velké, většinou polokulovitě otevřené. Korunní plátky bílé, jen nepatrně narůžovělé. Tvar plátků je široce eliptický, téměř okrouhlý, miskovitý, s oblou špičkou nazpět obrácenou. Plátky se vzájemně pravidelně překrývají. Poupata po 5 – 6 v květenství, kulovitá, narůžovělá, na krátkých stopkách.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně raně. Vhodní opylovači: Coxova reneta, Charlamovski, Jonathan, Linda, Wealthy a Victory. Je vhodným opylovačem pro Antonovku, Boikovo, Grávštýnské, Coxovu renetu, Parménu zlatou zimní a Wealthy.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Zploštěle kulovitý, největší šířka uprostřed plodu, většinou hladký, bez žeber nebo jen s žebry naznačenými. Příčný průřez pravidelný, podélně souměrný. Ve tvaru jsou plody velmi vyrovnané.
Velikost: Střední až velká, závislá na množství násady na stromě.
Slupka: Hladká, ve vlhčích polohách částečně drsná, místy rzivě mramorovaná, suchá, matná, pevná. Základní barva je slámově žlutá, na sluneční straně je překryta červeným líčkem a pruhováním. Lenticely jsou rzivé, někdy bělavě vroubené, málo nápadné.
Stopka: Středně dlouhá, středně silná i tenčí, zdřevnatělá, rovná, světle hnědá, mírně přesahující úroveň jamky. Stopečná jamka je hlubší, užší nebo středně široká, pravidelná, většinou rzivá.
Kalich: Zavřený nebo pootevřený, střední až menší. Ušty středně široké, krátké, vzpřímené, šedě ochmýřené. Kališní jamka je středně široká, středně hluboká, většinou pravidelná, obyčejně rzivě mramorovaná.
Dužnina: Žlutavě bílá, krémová, jemná, křehká, velmi šťavnatá, na vzduchu po rozkrojení hnědne. Chuť je navinule sladká, velmi dobrá a aromatická, ve správné konzumní zralosti výborná.
Jádřinec: Široce cibulovitý, dutoosý, pouzdra mírně pootevřená, menší, stěny slabě popraskané. Semena dobře vyvinutá.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října, konzumní zralosti dosahuje v listopadu a vydrží do ledna, někdy i února. Nejlepší chuť je však v listopadu, popřípadě v prosinci. Vyžaduje vyšší vlhkost vzduchu ve skladě, jinak vadne.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Nástup plodnosti je středně pozdní. V období plné plodnost má silný sklon ke střídavému plození. Beforest je celkově odrůdou plodnou. Plody nasazuje obyčejně po 2 a jen místy tvoří shluky, zejména na středně a slabě rostoucích podnožích. Regulace silné násady se provádí zmlazením.

Vhodné tvary a podnože

K výsadbě se doporučují i polokmeny, ale je nebezpečí, že plody budou malé a strom vstoupí pozdě do plodnosti. Nejlépe je vysázet čtvrtkmeny na M 1, 11 a A2, zákrsky na M 2 a 4, vřetenovité zákrsky na M 9, kde se omezí růst a docílíme plody nejlepší jakosti. Nejlépe se hodí pro volnější tvary do pásových výsadeb a ovocných stěn na středně rostoucích typových podnožích.

Nároky na prostředí

Patří ke středně náročným odrůdám, vyžaduje půdy I. – III. zóny. Na horších půdách se nedocílí požadovaná jakost plodů. Plody mohou být vyšší, ale půdy alespoň úrodné, nikdy ne studené a vlhké.

Odolnost

Proti strupovitosti je odolnější až středně odolná, proti padlí středně odolná. Proti mrazům je značně odolná.

Schopnost k přepravě

Je dobrá, menší otlačeniny nejsou znatelné, ale přesto vyžaduje opatrnou sklizeň a hlavně dobrou manipulaci v době konzumní zralosti, kdy otlačeniny jsou velmi znatelné.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Výborná chuť plodů, která se dá často srovnávat i s Coxovou renetou, poměrně dobrá odolnost proti strupovitosti a padlí a odolnost proti mrazům.
Nedostatky: Nižší líbivost plodů vlivem jejich rzivosti, jejich kratší konzumní zralost, neurovnaný růst stromů, pozdější vstup do plodnosti na silných podnožích.

Poznámky

Beforest není u nás dostatečně vyzkoušen, ale ukazuje se, že vyžaduje pečlivý středně hluboký výchovný řez a později mírný průklest. Vytváří velmi neurovnané koruny, v plné plodnosti na středně silných a slabých podnožích je nutné uplatnit i zmlazování. Velmi dobře obrůstá středně dlouhým obrostem; většinou jsou to plodné větvičky a plodné trny.
Beforest doporučujeme do malých zahrádek, zejména ve středních a vyšších polohách, protože nenamrzá a má kvalitní stolní chuť dužniny. Může se omezeně uplatnit i v samozásobitelských sadech. Nemá však zcela jednoznačně tržní význam.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Tvar koruny s velmi tupým úhlem nasazení větví, částečně i výhony s vystouplými lenticelami, u plodů je typický jejich tvar a prorezavělá, téměř mramorovaná slupka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *