Morfologické znaky

Palisty

REJMAN – ZALIWSKI a kol. (1956) považují palisty za znak, který je odrůdově málo charakteristický vzhledem k malým rozdílům mezi odrůdami a značné proměnlivosti v rámci odrůdy. Jejich velikost bývá […]