Elise Rathke

Původ: Německá odrůda. Vyšlechtil ji A. RATHKE v Praustu u Gdaňska. Rozšíření: U nás se pěstuje ojediněle v zahrádkách. Znaky a vlastnosti stromu: Roste slaběji a vytváří zcela převislou, smuteční korunu. Je […]