Délka vegetačního období

Je dána jejím začátkem (tj. rašením) a koncem (tj. opadem listů). Vyjadřuje se počtem dnů od začátku rašení listových nebo květních pupenů do začátku opadu listů. PIENIAZEK (1965) doporučuje hodnotit […]