Malus silvestris MILL. – jabloň lesní

Roste divoce v západní Asii, jihovýchodní Evropě a porůznu ještě ve společenstvu listnatých stromů v mírném pásmu. Široké geografické rozšíření této jabloně způsobuje velkou biologickou i morfologickou mnohotvárnost, zejména pokud se týká […]