Přeroubování jabloní

Přeroubování je způsob, jak nejrychleji nahradit podřadné, jakkoliv nevyhovující odrůdy jabloní odrůdami hodnotnějšími, odpovídající tržnímu sortimentu. Nejčastějšími důvody k přeroubování je nevhodná doba zrání, velká náchylnost k chorobám, nepravidelná plodnost anebo nevhodnost odrůdy pro dané stanovištní podmínky. Dalším častým důvodem přeroubování tržních výsadeb bývá doplnění vhodných opylovačů. Výhodou přeroubování jabloní je krátká doba nástupu do plné plodnosti, která je daleko kratší, než kdybychom znova stromky vysazovali. Často se u přeroubovaných stromů dostavuje plodnost již ve 3. – 4. roce po přeroubování.
Přeroubování je práce dosti náročná a pracná. Proto je nutné při přeroubování dodržovat správný postup a výběr stromů. Nejvhodnější jsou stromy s bujnějším růstem, zdravé a pokud možno v údobí plodnosti a růstu. Přestárlé stromy u vysokokmenů nad 40 let se doporučuje nejdříve zmladit a pak – v případě, že dobře reagují omlazením – teprve přeroubovat. Čím jsou stromy mladší, tím je přeroubování úspěšnější.
Výběr odrůdy k přeroubování řídíme požadavkem, pro nějž přeroubování provádíme. Afinita je u většiny tržních odrůd velmi dobrá, a pokud se vyskytují některé problémy související s vzájemným ovlivněním roubů a podnoží, jsou z praktického hlediska zanedbatelné. Pro přeroubování jsou nejvhodnější odrůdy, které brzy po přeroubování nastupují do plodnosti a které mají slabší růst. To je zpravidla důležité, jestliže přeroubujeme výsadby s hustým sponem. Velmi vhodné jsou po této stránce tzv. „spur-typy“, které zpočátku rostou silněji, ale brzy nastupují do plodnosti a mají menší korunu.
Rouby musí být zdravé, a proto je nejlépe si opatřit uznané, vyšlechtěné rouby z matečných porostů. Často i přes toto opatření se setkáváme s onemocněním přeroubovaných stromů metlovitostí jabloní (mykoplasmatické onemocnění).
Nejvhodnější dobou k roubování je konec března a duben, tj. v době počátku rašení jabloní až do počátku květu. Je to období, kdy stromy mají mízu a dobře se dají uplatnit způsoby roubování za kůru. Z nich je nejvhodnější tzv. Tittlův způsob roubování za kůru. Slabší větve roubujeme na kozí nožku. Podle síly přeroubovaných větví klademe počet roubů. Do zkrácené větve o průměru do 2 cm dáváme 1 roub, do 4 cm dáváme po 2 roubech, do 12 cm pak dáváme 3 – 4 i více roubů. Silnější větve nad 15 cm nedoporučujeme roubovat. Roub má mít 3 – 5 pupenů. Po naroubování zavazujeme rouby školkařským lýkem nebo igelitovými pásky a zbylé rány zamažeme štěpařským voskem. Po vegetační dobu zajistíme, aby se rouby nevylamovaly. V dalších létech po přeroubování ošetřujeme korunu stejně, jak je uvedeno u výchovného řezu. Jako prodloužení základních větví ponecháváme nejsilnější výhon; ostatní zakrátíme.

2 thoughts on “Přeroubování jabloní

  1. Na jaře jsem přerouboval starší jabloň. Rouby se dobře ujaly a bujně rostou a jsou dlouhé. Je možno rouby zakráti v současné době aby se nevylámali, nebo počkat do jara. Děkuli za odpověď. Schindler G

  2. docela by me zajimalo kdyz na plane naroubuji roub z rezistentni jablone zda bude strom tez rezistentni

Napsat komentář: Schindler Gunter Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *