Wolf River

Původ: Pochází z USA, dke byl vyšlechtěn jako semenáč Cara Alexandra W. S. SPRINGEREM v r. 1881. Rozšíření: U nás se pěstuje pouze v zahrádkách. Znaky a vlastnosti stromu: Roste […]